IRportal – Intranet

Hos KD Praksis benytter vi en online datasikret studieportal og intranet kaldet IRportal.

Formålet med IRportal er, at samle alt materiale og relevant info vedr elever, undervisere, undervisning, eksamen og kommunikation ét sikret sted. Dette for at skabe grundlag for god og effektiv datasikret kommunikation samt overblik over uddannelsens indhold, materiale og løbende information. Samtidig er IRportal en klimavenlig løsning, hvor uddannelser kan gennemføres UDEN at købe mapper og printe materiale til udlevering, fordi alt ligger “i skyen” og kan tilgås fra mobil, tablet og pc/mac.

IRportal kan også købes på licens af andre virksomheder der udbyder kurser og ønsker at anvende et sikkert og professionelt IT-system til at administrere og dokumentere deres uddannelsestilbud og de tilknyttede studerende og undervisere. Systemet kan bruges på alle pc/mac, tablets, mobiltelefoner, der har online netforbindelse via mobil, wifi eller fastnet.

Hvis det har interesse, så kontakt KD Praksis for en snak og en demonstration af muligheder og funktionalitet og pris.

Hvad er IRportal og hvad kan det bruges til?

IRportal er en forkortelse af ”Indsats-Resultat Portal”. Det en lukket online undervisningsportal der anvendes af alle undervisere og elever i det daglige. KD Praksis har udviklet systemet, hvor al beskrivelse af undervisning og tilknyttet materiale lægges op “i skyen” af undervisere på ét samlet sted. Det betyder at de studerende kan tilgå beskrivelser af alle moduler, anvendt litteratur, opgaver, video-links, beskeder og intern kommunikation ét samlet sted.

Hver studerende får eget login til IRportal i rollen som kursist. Dette giver følgende muligheder:

  • at se medstuderendes navne, tlf, mail
  • at se underviseres navne, tlf, mail
  • at se beskrivelser af alle moduler incl. tilhørende litteratur, uploadede materialer samt hvem der underviser og hvor de underviser.
  • at kommunikere frit til ledelse, undervisere og medstuderende via internt beskedsystem incl. mulighed for vedhæftede filer. Her kan sendes gruppebeskeder og enkeltbeskeder, præcis som vi kender det fra mail.
  • at benytte opslagstavle til fælles info til eget samt øvrige hold af studerende. Her kan ses og deles generel information fra ledelsen, undervisere og alle studerende.

Hver uddannelsesudbyder får eget login til IR Portal i rollen som administrator. Dette giver følgende muligheder:

  • at oprette uddannelser/kurser
  • at oprette undervisere og kursister og tilknytte disse til uddannelser/kurser
  • at udskrive deltagerlister og holde styr på kursisters data – herunder gemme eksamensbeviser, uddannelsesaftale, årsopgaver, karakterer mm.
  • registrering af fravær, egenterapi, supervision mm.
  • at kommunikere med kursister om alt der vedrører uddannelsen

IRportal har 3 niveauer af roller og rettigheder. Der er Administrator, Undervisere og Kursister med særlige rettigheder til at oprette, redigere og se data.