IR Journal & Effektmåling

Hos KD Praksis benytter vi et online GDPR godkendt journal og målesystem til dokumentation af vores klientarbejde samt effekten af vores arbejde. 

IR journal tilbydes også til andre behandlere eller behandlingsinstitutoner for unge/voksne, der ønsker digital dokumentation af deres klientarbejde. Systemet købes via licens ved henvendelse til KerneDynamisk Praksis. Hvis det har interesse, så kontakt KerneDynamisk Praksis for en snak og en demonstration af muligheder og funktionalitet.

Hvad er IR Journal og hvad bruges det til?
IR Journal er en forkortelse af ”Indsats-Resultat Journal”. Dette online baserede IT-system er udviklet af KD Praksis og er godkendt af Datatilsynet til at lagre personfølsomme oplysninger. Systemet kan bruges på alle pc, mac, tablets, mobiltelefoner, der har online forbindelse via mobil, wifi eller fastnet.

Systemet anvendes til to formål:

 1. Journalføring og dokumentation for sessioner gennemført med klientforløb for enkeltpersoner og grupper
 2. Måling af effekten af brugen af metoder og behandlingsformer efter endt klientforløb – evt. til forskningsbrug.

Til hvert klientforløb kan der registreres en række data, som i oversigtsform er

  • Personoplysninger
  • Samtykke
  • Dynamisk opsætning af målemetode samt opfølgning på effekt med klient
  • Hver enkelt session registreres med dato og indhold i form af fri tekst, upload af filer, billeder mm. knyttet til session og klientforløb.
  • Udskrift af samlet journalnotat
  • Udskrift af anonymiseret statistik

Udover at være et online GDPR-godkendt journal-system til brug for digital lagring af klientforløb, er der som nævnt tilknyttet et modul til måling. Det betyder at en behandler kan definere en til flere målemetoder der ønskes anvendt før, under og/eller efter klientforløbet. En målemetode kan defineres frit med et vilkårligt antal måletemaer, hvortil der måles værdier på selvvalgte tidspunkter i klientforløbet. Eksempler på målinger en behandler vil ønske at definere kan f.eks. være:

  • Cohens stresstest
  • HRV – Heart Rate Variability
  • SCL-92 – Symptom checklist
  • MDI – Major depression inventory
  • Neuroaffektiv analyse score
  • Søvnmønster
  • mm.

Opsætning af målemetode i IR Journal foregår i disse trin:

 1. Definition af målemetode
   • Titel + beskrivelse på målemetode
   • Definér måling med interval og decimaler
   • Definer opsætning af intention/mål
   • Definer temaer/tilstande der måles løbende på
 2. Specifikation af opfølgning
   • Definer automatisk opfølgning på sms mail
   • Definer antal dage ml. forløbafslutning og opfølgning
   • Definer evt. gentagelse af opfølgning efter x dage

For anvendelse af IR Journal som behandler indgår hver enkelt behandler en databehandler-aftale med dataejer KD Praksis ApS. Dette er i overensstemmelse med gældende GDPR-lovgivning.

Alle data for et klientforløb kan udskrives til print eller pdf eller vises på skærm som klientjournal. Her er et eksempel på en visning af en del af en klientjournal. Alle data på denne side er opdigtede navne UDEN nogen sammenhæng med virkelige personer.

Udover at være et online GDPR-godkendt journal-system til brug for digital lagring af klientforløb, er der som nævnt tilknyttet et modul til måling. Det betyder at en behandler kan definere en til flere målemetoder der ønskes anvendt før, under og/eller efter klientforløbet. En målemetode kan defineres frit med et vilkårligt antal måletemaer, hvortil der måles værdier på selvvalgte tidspunkter i klientforløbet. Eksempler på målinger en behandler vil ønske at definere kan f.eks. være:

  • Stresstest
  • HRV – Heart Rate Variability
  • Neuroaffektiv analyse score
  • Søvnmønster
  • mm.

Opsætning af målemetode i IR Journal foregår i disse trin:

 1. Definition af målemetode
   • Titel + beskrivelse på målemetode
   • Definér måling med interval og decimaler
   • Definer opsætning af intention/mål
   • Definer evt. temaer/tilstande der måles løbende på
 2. Specifikation af opfølgning
   • Definer automatisk opfølgning på sms og/eller mail
   • Definer antal dage ml. forløb afslutning og opfølgning
   • Definer evt. gentagelse af opfølgning efter x dage

For anvendelse af IR Journal som behandler indgår hver enkelt behandler en databehandler-aftale med dataejer KD Praksis ApS. Dette er i overensstemmelse med gældende GDPR-lovgivning.