Malene Schiøtz

Jeg er født i København i 1974. Jeg har boet i Vordingborg i 20 år og jeg har to voksne sønner. 

Fra jeg var 14 år gammel, har jeg arbejdet med børn og familier. Først som frivillig og senere gennem mit faglige arbejde.

I 2001 blev jeg uddannet folkeskolelærer, og i 2016 blev jeg færdig som Neuroaffektiv psykoterapeut. Jeg har herefter taget adskillige efteruddannelser med fokus på traumer og neuroaffektiv udvikling.

Jeg er optaget af de processer og ordløse tilstande, som opstår mellem mennesker. Jeg tror på, at vi heler os selv igennem den anden.

Der er ikke to nervesystemer der er ens, og derfor er min erfaring også at hver enkel person som kommer hos mig skal tilgås individuelt. Det er når to individers nervesystemer og svingningsceller synkroniseres, at der opstår disse NU-øjeblikke, som omdefinerer en relation og en relationserfaring.

Jeg benytter forskellige tilgange til at arbejde med traumer og udvikling, og fælles for alle tilgange er den neuroaffektive udviklingspsykologiske forståelse af, at vi er dem vi er, og vi gør hvad vi gør af en årsag. Et klogt nervesystem finder altid en vej der sikrer overlevelse. Så hvis vi skal begynde at ændre på uhensigtsmæssig adfærd, skal vi først finde den kloge årsag til at adfærden opstod. Kun med afsæt i forståelse og nænsomhed kan vi skabe nye neurale forbindelser og personlig udvikling.