Hvordan opstod KerneDynamisk Praksis?

 
KerneDynamisk Praksis ApS er etableret i marts 2021. Denne virksomhed er en fusion mellem virksomhederne ”Rum For Trivsel” og ”Coach2Manage”, der er personligt ejede virksomheder med mange års erfaringer. 
 
Vi har fundet frem til en rigtig god kombination af teori og praksis, som vi har erfaret giver forbløffende gode og holdbare resultater for vores klienter og kunder. 
 
En væsentlig grund til at samle vores viden og resurser er ønsket om at uddanne andre i de metoder og tilgange vi har erfaring for virker. Og dette gør vi gennem høj faglighed i en ny neuroaffektiv uddannelse til KerneDynamisk Psykoterapeut. Denne uddannelse er godkendt af Dansk Psykoterapeut Forening.
Desuden fortsætter vi med de stærke ydelser vi hidtil har tilbudt i klientforløb og teamprocesser og vi har desuden en række efteruddannelser, der bidrager til faglig og personlig udvikling målrettet forskellige faggrupper, der arbejder med mennesker. Se mere her.