Skal du selv betale din efteruddannelse?

 
SELVBETALERE KAN SPARE 30-40% MED BRUTTOLØNSORDNING

Bruttolønsordning er en måde selv at betale sin efteruddannelse skattefrit på. Det betyder at din arbejdsgiver betaler dine udgifter til din uddannelse og efterfølgende fratrækker beløbet i din bruttoløn, f.eks. fordelt over 12 månedslønninger. På den måde får du en væsentlig skattebesparelse samtidig med, at din arbejdsgiver ikke skal betale en eneste krone for din uddannelse. 

Af andre fordele kan nævnes:
  • Uddannelsen behøves ikke at have relevans for arbejdet hos din nuværende arbejdsgiver.
  • Du kan skattefrit få betalt udgifter til skolen og deltagerbetaling.
  • Udgifter til bøger, som indgår i pensum, og andet uddannelsesmateriale er skattefrit.
  • Du kan få skattefri godtgørelse for kørsel, kost og logi.
Det er arbejdsgiver der rent praktisk foretager betalingen af uddannelsesgebyret.
Aftalen om bruttolønsordningen indgås direkte mellem arbejdsgiver og dig. Den konkrete økonomi vil i hvert enkelt tilfælde bl.a. afhænge af ens marginalskatteprocent, studiegebyrets størrelse, fordelingen af betaling mellem parterne og over hvor lang tid studiegebyret fordeles.
 
Til brug for etablering af betalingsordning, så skal KD Praksis modtage følgende oplysninger fra den arbejdsgiver, der skal lægge pengene ud for den medarbejder der skal på uddannelsen:
  • Virksomhedsnavn
  • Adresse/postnr/by
  • EAN-nr og/eller CVR-nr
  • Kontaktperson-navn
  • Kontaktperson-mail
  • Kontaktperson-tlf

Når du har aftalen med din arbejdsgiver på plads og KD Praksis har modtaget ovenstående oplysninger, så fremsender KD Praksis en faktura til virksomheden. Faktura betales af virksomhed der ligeledes sørger for at fratrække uddannelsesgebyret i din løn inden fradrag af skat. Du skal aftale med din arbejdsplads om du vil trækkes i løn pr. måned, kvartal eller hele beløbet samlet.