Der findes mange forskellige stresstests på nettet. Mange tests involverer en stillingtagen til hvilke fysiske symptomer du oplever. Her er en test der er baseret på COHEN's Perceived Stress Scale, der fokuserer på dine reaktioner vedr. tanker og følelser. Se en validering af testen her: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26111225

Testen er ikke velegnet til at stille diagnoser, men kan give et praj om, hvad din mentale sundhed og symptomer handler om.

Her kan du gennemføre stresstesten. Den har 10 spørgsmål vedrørende dine tanker og følelser over den sidste måned. Du skal besvare spørgsmålene relativt hurtigt baseret på din mavefornemmelse, og du behøver ikke sidde og tælle præcis hvor mange gange, du har haft en bestemt oplevelse. Din score beregnes til en værdi ml. 0-40.

0-13 - Lavt stress-niveau   14-26 - Middel stressniveau   27-40 - Højt stress-niveau

Sæt markering i rækken med hvert af de 10 spørgsmål. Og nederst klikker du på indsend og får straks dit resultat.

Ingen data gemmes!

1
Hvor ofte inden for den sidste måned er du blevet oprevet over noget, der skete uventet?

Aldrig

Næsten aldrig

Ind imellem

Ret ofte

Meget ofte


2
Hvor ofte inden for den sidste måned har du følt, at du har været ude af stand til at kontrollere de betydningsfulde ting i dit liv?

Aldrig

Næsten aldrig

Ind imellem

Ret ofte

Meget ofte


3
Hvor ofte inden for den sidste måned har du følt dig nervøs og "stresset"?

Aldrig

Næsten aldrig

Ind imellem

Ret ofte

Meget ofte


4
Hvor ofte inden for den sidste måned har du følt dig sikker på dine evner til at klare dine personlige problemer?

Aldrig

Næsten aldrig

Ind imellem

Ret ofte

Meget ofte


5
Hvor ofte inden for den sidste måned har du følt, at tingene gik som du ønskede?

Aldrig

Næsten aldrig

Ind imellem

Ret ofte

Meget ofte


6
Hvor ofte inden for den sidste måned har du oplevet, at du ikke kunne overkomme alt det du skulle?

Aldrig

Næsten aldrig

Ind imellem

Ret ofte

Meget ofte


7
Hvor ofte inden for den sidste måned har du været i stand til at håndtere ting, som irriterer dig?

Aldrig

Næsten aldrig

Ind imellem

Ret ofte

Meget ofte


8
Hvor ofte inden for den sidste måned har du følt, at du havde styr på tingene?

Aldrig

Næsten aldrig

Ind imellem

Ret ofte

Meget ofte


9
Hvor ofte inden for den sidste måned er du blevet vred over ting, du ikke havde indflydelse på?

Aldrig

Næsten aldrig

Ind imellem

Ret ofte

Meget ofte


10
Hvor ofte inden for den sidste måned har du følt, at vanskelighederne hobede sig så meget op, at du ikke kunne klare dem?

Aldrig

Næsten aldrig

Ind imellem

Ret ofte

Meget ofte