IRportal – Intranet

Hos KD Praksis benytter vi en online datasikret studieportal og intranet kaldet IRportal. Systemet er udviklet til eget brug og til andre mindre uddannelsessteder, der har behov for et enkelt, datasikret og billigt online intranet.

IRportal samler alt materiale og relevant information vedr. kursister, undervisere, undervisning, eksamen og kommunikation ét samlet datasikret sted. Samtidig er IRportal en klimavenlig løsning, hvor uddannelser kan gennemføres UDEN at købe mapper og printe materiale til udlevering, fordi alt ligger “i skyen” og kan tilgås fra mobil, tablet og pc/mac.

Formålet med IRportal er, at samle alt materiale og relevant info vedr elever, undervisere, undervisning, eksamen og kommunikation ét sikret sted. Dette for at skabe grundlag for god og effektiv datasikret kommunikation samt overblik over uddannelsens indhold, materiale og løbende information. 

IRportal kan også købes på licens af andre virksomheder der udbyder kurser og ønsker at anvende et sikkert og professionelt IT-system til at administrere og dokumentere deres uddannelsestilbud og gøre det lettere at for de tilknyttede studerende og undervisere. Systemet kan bruges på alle pc/mac, tablets, mobiltelefoner, der har online netforbindelse via mobil, wifi eller fastnet.

Hvis det har interesse, så kontakt Karsten hos KD Praksis på mobil 30708414 for en snak og evt. en demonstration af muligheder, funktionalitet og licenspris. 

Hvad er IRportal og hvad kan det bruges til?

IRportal er en forkortelse af ”Indsats-Resultat Portal”. Det en lukket online undervisningsportal der anvendes af alle undervisere og elever i det daglige. KD Praksis har udviklet systemet, hvor al beskrivelse af Kurser/Uddannelser/Undervisning og tilknyttet materiale lægges op “i skyen” af undervisere på ét samlet sted. Det betyder at de studerende kan tilgå beskrivelser af alle moduler, anvendt litteratur, og adgang til undervisnings-slides, opgaver, video-links, beskeder og intern kommunikation ét samlet sted. 

Hver studerende får eget login til IRportal i rollen som kursist. Dette giver følgende muligheder:

  • at se personlige kursistdata incl. adgang til mappestruktur med uploadede personlige filer som f.eks. ansøgning, uddannelsesaftale, afleverede opgaver mm.
  • at se medstuderendes og underviseres navne, tlf, mail
  • at se beskrivelser af alle moduler incl. tilhørende litteratur, uploadede materialer/slides samt hvem der underviser og hvor de underviser.
  • at kommunikere frit til ledelse, undervisere og medstuderende via internt beskedsystem incl. mulighed for links og vedhæftede filer. Her kan sendes gruppebeskeder og enkeltbeskeder, præcis som du kender det fra mail. Hver bruger kan selv opsætte om man ønsker at få notifikationer, når der sendes beskeder til en.
  • at benytte opslagstavle til fælles info til eget samt øvrige hold af studerende. Her kan ses og deles generel information fra ledelsen, undervisere og alle studerende.

Hver uddannelsesudbyder får eget login til IR Portal i rollen som administrator. Dette giver følgende muligheder:

  • at oprette uddannelser/kurser
  • at oprette undervisere og kursister og tilknytte disse til uddannelser/kurser
  • at udskrive deltagerlister og holde styr på kursisters data – herunder gemme eksamensbeviser, uddannelsesaftale, årsopgaver, karakterer mm. 
  • registrering af fravær, egenterapi, supervision mm.
  • at kommunikere med kursister om alt der vedrører uddannelsen i et datasikret kommunikationssystem.

IRportal har 3 niveauer af roller og rettigheder. Der er Administrator, Undervisere og Kursister med særlige rettigheder til at oprette, redigere og se forskellige relevante data. 

Skærmbillede eksempler

Herunder vises en række eksempler på skærmbilleder med indhold, der giver en fornemmelse af hvad IRportal indeholder af muligheder for nemt at kunne administrere kursushold med tilknyttede kursister. Herunder mulighederne for at tilpasse med de datafalter og mappestrukturer, der vil være hjælpsomme at anvende for både kursusadministrator og for kursisterne.

Der er et helt internt kommunikationsmodul til løbende kommunikation ml. kursister og ml. kursister og undervisere ligesom du kender det fra dit mail-system. Desuden er der “opslagstavle”, hvor der kan vises generel information, der ikke skal svares på ligesom ved beskeder/mails.

Hver enkelt kursist kan selv angive om man ønsker at få notifikation udsendt, hver gang der kommunikeres med beskeder i IRportal.

 

Opsætning af Uddannelse/Kursus

Nedenfor til venstre ses et eksempel på opsætning af en psykoterapeut-uddannelse der har 4 uddannelsesår.

Man kan klikke på og få vist det oprettede holds undervisere og tilæknyttede kursister med info om navn, mail, tlf. Der kan lægges diverse generelle INFO-dokumenter/links ind, der alt sammen kan ses af de tilknyttede kursister.

Hvis man klikker på et af de fire år, åbnes adgang til moduler oprettet for det enkelte år. Og til moduler kan der

   • angives modulnr og dato og sted for afholdelse
   • beskrives indhold og lægges materialer op til det ønskede antal moduler det pågældende år
   • vises links til billeder, videoer og f.eks. præsentationsmateriale

Kursist stamdata

Hver kursist har nogle stamdata knyttet til sig. Disse oplysninger tilgår kursusudbyder, når kursister tilmelder sig uddannelsen, og data opbevares i en kursist mappe. 

Her til venstre vises stamdata til en kursist. Medkursister kan KUN se oplysningerne navn, mail og tlf. på de kursister man går på hold sammen med.

Kursist filer

Der vil være en række filer med oplysninger knyttet til hver kursist og det kursus den pågældende er tilmeldt. For hvert tilmeldt kursus kan kursusudbyder uploade alle de filer man ønsker skal ligge tilgængelige for hver enkelt kursist ift. at lette administration og tilgang til kursistdata. 

Dette kan være data som 

 • Ansøgning
 • Uddannelsesbeviser
 • Dokumentation af erhvervserfaring
 • Årsopgaver og andre skriftlige arbejder
 • Dokumentation af egenterapi
 • mm

Kursusudbyder kan selv bestemme en fil-mappe struktur, og uploade filer vedr. hver enkelt kursist. Filer kan defineres som synlige eller skjulte for kursisten.

Opsætning af IRportal

Uddannelser / Kurser er forskellige og de oplysninger der skal indsamles og opbevares er forskellige til en virksomheds forskellige uddannelsestilbud. Når IRportal sættes i drift kan systemet tilpasses den enkelte uddannelsesinstitution med de ekstra datafelter der er behov for. 

Når der oprettes et nyt kursus kan felter fra et tilsvarende kursus kopieres videre til det nye kursus. Dette vil spare tid på oprettelse af felter og reducere fejl ved oprettelse af flere uddannelseshold med tilknyttede kursister.

Se den brugervenlige felt-redigeringsfunktion her til højre.