Temadage

KerneDynamisk Praksis stræber efter hele tiden at have fokus på faglig- og personlig udvikling. Som både supplement og inspiration til vores uddannelseskatalog vil vi løbende udbyde forskellige former for temadage.

Disse temadage kan strække sig over halve dage eller en hel dag. Det kan være ”blot” fyraftensoplæg. Det afhænger af det enkelte tema.

Det kan være os selv der afholder temadagene, men det kan også meget vel ske i samarbejde med nogle af vores forskellige samarbejdspartnere. Indholdet i disse temadage vil variere og have forskellige målgrupper. Fælles for alle temadagene vil være at de har relevans i forhold til KerneDynamisk Praksis´ formål og arbejdsfelt.

Vores temadage vil enten blive afholdt fysisk i vores skønne lokaler i Videnshuset eller det kan foregå online. Det vil fremgå af det enkelte oplæg.

Så hold øje under dette faneblad og tilmeld dig fluks, hvis der er noget der fanger din interesse.