Den KerneDynamiske Proces

Den KerneDynamiske Proces er en metode, hvor følelsesmæssige fastfrossede tilstande i kroppen kan forløses og udviklingen kan få frit løb.

Forskellige former for personlige traumer og mentale overbelastninger – herunder stress, utryghed, angst og mindreværd – er forhindringer for din udvikling.

Vores kroppe er designede til at ”ryste” traumer af sig, store som små. Nogle gange sker det, at traumet alligevel ikke slipper helt. I de tilfælde kan vi opleve, at vi reagerer uhensigtsmæssigt når de sårbare tilstande bliver aktiveret i forskellige nutidige situationer. Det er således gamle historier, der vågner i kroppen. Tilstande som ikke helt har sluppet. Det kan du løse ved at færdiggøre det, der ikke er blevet gjort færdigt. Det er det den KerneDynamiske Proces bidrager til.

At få arbejdet med de tilstande vil med stor sandsynlighed være et vigtigt skridt i retning af forbedret personlig livskvalitet uden tilbagefald til tidligere gamle vaner. Det vil sige, at du vil få et liv, hvor du kan være i ro med det der er, og stadigvæk kunne være konstruktiv og handle. Uanset om der er kaos eller kærlighed omkring dig.

Praktisk og teoretisk ligger arbejdet i den KerneDynamiske Proces i fin forlængelse af Peter Levines erfaringer og beskrivelser af hvordan man kan arbejde med fastfrosne tilstande og traumer hos mennesker. 

Den KerneDynamiske Proces er en metode, der bringes i spil i vores klientforløb og som vigtigt redskab vi underviser i på alle vores KD uddannelsestilbud.

I 2 videoer lige herunder har vi eksempler på hvad man kan arbejde med ved brug af den KerneDynamiske Proces. Her får du forklaringen på hvad der kan ligge bag en udfordring som f.eks. flyskræk. Altså hvad handler det egentlig om, og hvad er det for en frystilstand der sidder i kroppen, der skal løsnes og afsluttes ved at anvende den KerneDynamiske Proces?