Uddannelser >    Familieterapeut >

2-årig familieterapeutisk efteruddannelse

KerneDynamisk praksis udbyder en familieterapeutisk efteruddannelse, som tager sit teoretiske afsæt i den neuroaffektive udviklingspsykologi.
Uddannelsen er målrettet psykoterapeuter, psykologer, pædagoger, lærere, socialrådgivere, sundhedspersonale og andre faggrupper, der ønsker at kvalificere sig til arbejdet som familieterapeut, eller som på anden måde arbejder med udsatte familier, børn og unge, hvor der er et fokus på relationelle problematikker.

Uagtet om uddannelsen skal bruges til at arbejde terapeutisk med familier og børn, eller om man på anden måde arbejder indenfor familie/børn feltet, så vil øget viden om udvikling, nervesystemer, familiedynamikker og mønstre (egne og andres) styrke fagligheden og forståelsen hos den enkelte deltager.

For at blive optaget skal du have en relevant videregående uddannelse og mindst to års praktisk erfaring fra dit fag.
Vores familieterapeutiske efteruddannelse er bygget op af 12 undervisningsdage pr. år, som er koncentreret i fire moduler af tre dage.
Du vil kunne læse mere om uddannelsen på denne side fra senest den 1. maj 2021 – herunder godkendelser, pris, opbygning og indhold.