Uddannelser >    Familieterapeut >

Neuroaffektiv familieterapeutisk efteruddannelse

– med certificering

Vores 3. holdstart er i juni 2024 – Tilmelding her

KerneDynamisk Praksis tilbyder i samarbejde med ergoterapeut for børn & unge Connie Nissen en 2-årig Neuroaffektiv familieterapeutisk efteruddannelse med certificering. Uddannelsen henvender sig til alle som forholder sig professionelt til børn og familier. Det være sig Sagsbehandlere, familieplejekonsulenter, skolelærere, socialpædagoger, sundhedsplejersker osv. 

Adgangskrav til uddannelsen er en professionsbachelor eller tilsvarende.

Download PDF-brochure her.

Oplever du i dit daglige arbejde at skulle forholde dig til børns og familiers trivsel og udvikling?

Med denne uddannelse får du teoretisk en forståelse af sammenhængen mellem familiedynamik, hjerne, adfærd og krop – både udvendig og indvendig.
Vi har skabt en neuroaffektiv familieterapeutisk efteruddannelse som har et højt teoretisk niveau kombineret med daglig praksis og konkrete værktøjer, til at optimere dit daglige arbejde.
Uddannelsen vil have fokus på at forstå menneskers udvikling, familiers dynamikker og børns adfærd ud fra en neuroaffektiv og en sanseintegrativ forståelsesramme.

Ønsker du:

  • en større forståelse af kroppens og hjernens udvikling – og den sammenhæng der er?
  • at blive bedre til at forstå de børn og familier du arbejder med?
  • at forstå dig selv bedre i sammenhæng med andre mennesker?
  • at blive bedre til at kommunikere med børn og deres forældre? ….. også når kommunikationen bliver svær og sårbar?

Tilmeld dig UDDANNELSEN

Med denne neuroaffektive familieterapeutiske efteruddannelse er formålet, at du får et dybdegående kendskab til den neuroaffektive udviklingspsykologi, familiedynamikker og sanseintegration tilrettelagt således, at du udvikler faglige kompetencer til at indgå i forskellige arbejdsprocesser omkring børn og familier.
Du vil lære om processer der har fokus på både afdækning af problematikker, faglige målrettede vurderinger, og relevante interventions tiltag. I det hele taget vil denne uddannelse gøre dig endnu skarpere i dit daglige arbejde med børn og familier.

Indhold

Uddannelsens indhold tager sit udgangspunkt i arbejdet med børn og familier. Det teoretiske afsæt er den neuroaffektive udviklingspsykologi. Det vil sige forståelsen af børns udvikling, helt fra undfangelsen og hvordan mønstre og adfærd skabt i den tidlig udvikling og tilknytning ofte bringes med ind i voksenlivet.
Du vil lære hvordan vores nervesystemer udvikler sig i kontakt, og hvordan mennesker gør med sig, når kontakten ikke har været der fra begyndelsen.

Vi vil have fokus på,

  • hvad forskellige former for traumer gør ved menneskers udvikling.
  • hvordan vores nervesystemer er forbundne
  • hvorledes traumer kan føres videre i generationer igennem adfærd, tænkning, celler og bindevæv.

Du vil få indsigt i hvordan familiedynamikker påvirker børn – på godt og ondt. Både de dynamikker børnene bor i til hverdag, og de familiedynamikker deres voksne kommer af fra deres barndom. Du vil få indsigt i hvorfor samspillet med andre børn og voksne har stor betydning for barnets emotionelle og sensoriske udvikling. Herved også få forståelse for, hvordan og hvorfor mangel på gode og sunde samspil vil påvirke det sensoriske og emotionelle nervesystem hos børn og unge.

Uddannelsen vil have fokus på hvordan man, som professionel voksen, bruger denne viden til at indgå i konstruktiv kontakt med sårbare børn og familier, og på hvordan man tilrettelægger interventioner som initierer så optimal en udvikling som muligt.
Således vil vi også arbejde med kommunikation og metallisering, og med hvordan du, som professionel, sikrer at holde en høj grad af konstruktiv mentalisering og kommunikation – også i den svære samtale.

Vi ved, at både den sensoriske og emotionelle tolerance kan påvirkes, men ved du hvorfor og hvordan? Få forståelsen af hvordan emotionelle og sensoriske tolerancer både er præget af vores individuelle personlighed, men også udvikles af konkrete oplevelser, erindringer og ikke mindst af den allertidligste udvikling og tilknytning. Kan der for eksempel være sammenhæng imellem lav sensorisk tolerance og emotionelle udfordringer?

Du vil få en grundig og konkret praktisk indføring i, hvordan hverdagens daglige aktiviteter rummer iboende muligheder for at påvirke det enkelte barn og unges individuelle sensoriske og emotionelle behov.
Forskellen på veldosering og overdosering af stimuli bliver gennemgået og eksemplificeret.

Formålet vil være, at du som en professionel voksen kan hjælpe barnets voksne til at kende til muligheden for at tilføre tilpas mængde af sensorisk stimuli, som vil kunne gøre en positiv forskel i barnets og den unges udvikling.
Vi ved, at udvikling sker i kontakt. Derfor vil der også være fokus på, hvordan du som fagperson kan være personlig (uden at være privat) i mødet med sårbare mennesker, således at kontakten bliver autentisk og tryghedsskabende for dem.
Det betyder, at du som deltager på denne uddannelse skal være indstillet på også at se på dig selv og være nysgerrig på, hvordan du som fagperson skaber den optimale ramme for udvikling.

Du vil modtage op til 4 individuelle supervisionssamtaler i løbet af uddannelsen.

Praktisk info

Uddannelsen er fordelt på 22 hverdage. Undervisningen er 11 gange 2 sammenhængende dage i de 2 år. Alle undervisningsdage er fra kl. 9.00 – 15.30. Undervisningsdatoer bliver sat ind her senest i december 2022.

Sted: Undervisningen foregår i Videnshuset på Kirketorvet 16 i Vordingborg i KerneDynamisk Praksis´ kursuslokaler
Pris: 55.000 kr. (momsfri uddannelse) for begge år inkl. frokost på alle undervisningsdage, litteratur, opgavevejledning og certificering.
Ved studiestart faktureres hele kursusprisen uanset om man er selvbetaler eller arbejdspladsen betaler. Dog kan du ved tilmelding vælge at afbetale i mindre rater pr. år, halvår, kvartal, måned.
Spar op til 30-40% ved at indgå en bruttolønsordning med din arbejdsgiver. Læs mere om bruttoløn her.

Opgave: Uddannelsen afsluttes med en skriftlig opgave på 25 normalsider af 3000 anslag + indholdsfortegnelse og litteraturliste.
Opgaven tager udgangspunkt i en casebeskrivelse og vurderes bestået/ikke bestået.
Hver kursist modtager et certifikat og en skriftlig udtalelse.

Undervisere

Psykoterapeut MPF Malene Schiøtz
Ergoterapeut for børn og unge Connie Nissen
Master i Organisationspsykologi Karsten Schiøtz

Tilmeld dig UDDANNELSEN

Datoer for undervisning

Vores 3. hold starter i juni 2024. Datoer for afholdelse af moduler på næste hold bliver vist her på siden fra ultimo august 2023.

Undervisning foregår i Videnshuset, Kirketorvet 16, 4760 Vordingborg. Alle dage fra kl. 9.00-15.30.

Familieterapeut-uddannelse med opstart juni 2023 – Hold 23-1 undervises på disse datoer:

1. år
Modul 1: 19. – 20. juni 2023
Modul 2: 14. – 15. august 2023
Modul 3: 30. – 31. oktober 2023
Modul 4: 11. – 12. december 2023
Modul 5: 11. – 12. marts 2024
Modul 6: 27. – 28. maj 2024

2. år
Modul 1: 19. – 20. august 2024
Modul 2: 4. – 5. november 2024
Modul 3: 27. – 28. januar 2025
Modul 4: 10. – 11. marts 2025
Modul 5: 26. – 27. maj 2025