Specieltilrettelagt internt uddannelsesforløb

– til personalegrupper som arbejder med sårbare mennesker

 

Vi tilbyder interne specieltilrettelagte uddannelsesforløb til pædagogisk personale. Alle vores uddannelsesforløb tager afsæt i den neuroaffektive udviklingspsykologi og forståelsen af den treenige hjerne.

Et uddannelsesforløb vil typisk strække sig over et halvt til et helt år med et aftalt antal hele undervisningsdage. Alle deltagere modtager et deltagerbevis ved endt og gennemført uddannelse.

Vi kan afholde undervisningen på Kirketorvet 16 i Vordingborg med op til 15 deltagere. Typisk vil KDpraksis stå for forplejning i løbet af dagen med kaffe, the, vand, frugt, frokost og sødt. Det er også muligt at afholde undervisningen hos kunden.

KDpraksis sørger for at kursisterne får det relevante teoretiske materiale ved udlevering af tilkøbte teoribøger, der arbejdes ud fra.

Forløbets indhold, varighed og pris vil blive tilrettelagt i samråd med kunden.

Afklaring af behov

Ring og få en uforpligtende samtale eller et møde til afklaring om hvorvidt KDpraksis kan hjælpe med at imødekomme din arbejdsplads behov for personlig og faglig udvikling.

Der kan tilkøbes supervision og certificering efter endt udviklings-/ Uddannelsesforløb.

Supervision

Det vil være en god investering at implementere den tilegnede viden og udviklingsarbejdet i det daglige arbejde gennem bl.a.  gruppesupervision a 2 timers varighed efter endt forløb. 

Certificering

Certificering indbefatter:

  • Den studerende skal skrive en 15 normalsiders teoretisk opgave.
  • Opgaven vurderes med bestået/ikke bestået.
  • Den studerende tilbydes 2 x 30 minutters vejledning i forbindelse med opgaveskrivning.
  • Den studerende modtager et certificeringsbevis ved bestået opgave.

Undervisere

Primære undervisere vil være Karsten og Malene Schiøtz. Afhængig af kundens behov kan der blive tale om at anvende andre faglige kompetencer fra KDpraksis’ samarbejdspartnere.