Journal & Effektmåling

Hos KDpraksis har vi udviklet og benytter et online GDPR godkendt journal og målesystem til dokumentation af vores klientarbejde samt effekten af vores arbejde. 

IRjournal tilbydes også til andre behandlere eller behandlingsinstitutoner for unge/voksne, der ønsker digital dokumentation af deres klientarbejde. Systemet købes via licens ved henvendelse til KerneDynamisk Praksis. Hvis det har interesse, så kontakt KerneDynamisk Praksis for en snak og en demonstration af muligheder og funktionalitet.

Hvad er IRjournal og hvad kan det bruges til?
IRjournal er en forkortelse af ”Indsats-Resultat journal”. Dette online baserede IT-system er udviklet af KD Praksis og er godkendt af Datatilsynet til at lagre personfølsomme oplysninger. Systemet kan bruges på alle pc, mac, tablets, mobiltelefoner, der har online forbindelse via mobil, wifi eller fastnet.

Systemet kan anvendes til 3 formål:

 1. Journalføring og dokumentation for sessioner gennemført med klientforløb for enkeltpersoner og grupper.
 2. Måling af effekten af brugen af metoder og behandlingsformer under og efter endt klientforløb.
 3. Forskningsformål. Hvis du er optaget af at forske i hvilke behandlinger der virker på hvilke klienter, så kan der opstilles netop det undersøgelsesdesign du har brug for. Målinger kan foretages løbende i klientforløbet OG der kan opstilles automatisk opfølgning og indsamling af klienters oplevelse af effekt efter afsluttet klientforløb.

Til hvert klientforløb kan der registreres en række data, som i oversigtsform er

  • Klientoplysninger. Der kan knyttes en klient eller en gruppe af klienter i et klientforløb)
  • Klientsamtykke
  • Mulighed for at flere behandlere eller supervisor kan følge/se/redigere i et fælles klientforløb
  • Design og opsætning af egen ønsket målemetode samt opfølgning på klientens oplevelse af effekt
  • Hver enkelt session registreres med dato og indhold i form af fri tekst, upload af filer, billeder, video eller diktering knyttet til den enkelte session og klientforløb.
  • Udskrift af samlet klientjournal
  • Udskrift af anonymiseret statistik over mange klienters data efter valgt målemetode.

Måling af effekt

Udover at være et online GDPR-godkendt journal-system til brug for digital lagring af klientforløb, er der som nævnt tilknyttet et modul til måling. Det betyder at en behandler kan definere en til flere målemetoder der ønskes anvendt før, under og/eller efter klientforløbet. En målemetode kan defineres frit med et vilkårligt antal måletemaer, hvortil der måles værdier på selvvalgte tidspunkter i klientforløbet. Eksempler på målinger en behandler vil ønske at definere kan f.eks. være:

  • Cohens stresstest
  • HRV – Heart Rate Variability
  • SCL-92 – Symptom checklist
  • MDI – Major depression inventory
  • Neuroaffektiv analyse score
  • Mental Sundhed
  • mm.

Opsætning af målemetode i IRjournal foregår i disse trin:

 1. Definition af målemetode
   • Titel + beskrivelse på målemetode
   • Definér måling med interval og decimaler
   • Definer opsætning af intention/mål
   • Definer temaer/tilstande der måles løbende på
 2. Specifikation af opfølgning
   • Definer automatisk opfølgning på mail
   • Definer antal dage ml. forløbafslutning og opfølgning
   • Definer antal gentagelser af opfølgning efter x dage

For anvendelse af IRjournal som behandler indgår hver enkelt behandler en databehandler-aftale med dataejer KD Praksis ApS. Dette er i overensstemmelse med gældende GDPR-lovgivning.

Journalføring

Herunder kan du se en række billeder der giver en fornemmelse af hvad IRjournal indeholder og hvordan det grafisk ser ud for den bruger/behandler der indtaster data i systemet.

Alle data på denne side er opdigtede navne UDEN nogen sammenhæng med virkelige personer.

Alle data for et klientforløb kan udskrives til print eller pdf eller vises på skærm som klientjournal. Her er et eksempel på en visning af en del af en klientjournal.