Uddannelser >    KD Prep >

KD Prep

KD Prep er et psykoterapeutisk forberedelseskursus tilrettelagt for ansøgninger til kvote 3.
Dette forberedelseskursus svarer indholdsmæssigt til pensum for psykologi B, valgfag på gymnasieniveau (se ovenstående udkast).
Ved at gennemføre og bestå KD Prep så er man automatisk sikret en plads på uddannelsen til KD Psykoterapeut hos KD Praksis.

Pensum: 367 normalsider + 8 videosessioner af 45 minutter svarende til 64 normalsider = ialt 431 normalsider

Kontakt KD Praksis for info vedr. opstart af individuelt forløb.

Pris: 8.500 kr. incl. moms.

Kurset er en kombination mellem selvstudie, videoundervisning og onlineundervisning.

Forventet undervisning: 1 gang ugentligt.

Undervisningen indeholder:

  • 8 x videosessioner a 45 minutter
  • 4 x onlinesessioner af 1,5 time
  • 2 x online opgavevejledning af 1 time

Hvert emne/teori afsluttes med en stop prøve.

Eksamen

Kurset afsluttes med en skriftlig eksamensopgave omhandlende et af de gennemgåede emner/teorier og vurderes med Bestået/Ikke Bestået.
Opgaven skal indeholde 15 normal sider (3000 tegn pr. side). Derudover en indholdsfortegnelse, en litteraturliste og notehenvisninger.

Litteratur

Udviklingspsykologiske teorier, redigeret af Espen Jerlang