EMS – Emotional Metalizing Scale

Hvad er EMS?

Emotional Mentalizing Scale (EMS) er et vurderingsredskab, der på en let og tilgængelig måde vurderer unges, voksnes, forældres og gravides mentaliseringskompetence. EMS er udviklet ud fra ønsket om at målrette foranstaltninger og interventioner ud fra mentaliseringsfunktionen. Hensigten er således, at fagpersoner skal kunne anvende vurderingsmaterialet som en del af deres kliniske vurdering i forbindelse med tilrettelæggelse af interventionsplan eller anden indsats.

 EMS er et semistruktureret interview, som optages på video og efterfølgende scores ud fra en 0-4 punkts skala. Interviewet består af tre sektioner med spørgsmål, der vedrører forståelse af sig selv, forståelse af andre og opfattelse af forældre og egne barndomsoplevelser. Der er 15 spørgsmål i alt. EMS har sit teoretiske afsæt i neuroaffektiv udviklingspsykologi, derfor betyder sammenhængen mellem kropssprog, interaktions-kompetence og personens narrativer meget i scoringen af mentaliseringsfunktionen.

KerneDynamisk Praksis tilbyder EMS som en integreret del af de ydelser som tilbydes KD Praksis´ regi.

Det vil også være muligt at få gennemført en EMS med efterfølgende supervision/vejledning til relevante og målrettede foranstaltninger og interventioner.

Det gælder for EMS, som det gælder for alle undersøgelser, at de ikke kan stå alene. Der vil altid være nuancer der går tabt i en vurderingssituation, og således kan det anbefales at EMS bliver benyttet som en del af et samlet vurderingsmateriale.