Gruppesupervision

Her arbejder vi med medarbejdersupervision i grupper. Formålet kan typisk være at arbejde med det der sker i og mellem medarbejdere i et team eller afdeling, hvor medarbejdere er afhængig af god kommunikation og samarbejde.
Opgaven er gennem supervision og en indlærings- og udviklingsproces at øge forståelse og faglig kompetence. Supervision anvendes når ”noget er kørt fast”, og det er svært at forstå og komme videre i en given problemstilling. 

I en supervisionsproces er det vigtigt at have fælles opfattelse af formål og ønsket udbytte af at bruge tid på supervision. En gruppe udvikler sig over tid gennem supervisionsarbejde særligt hvis det foregår jævnligt i 1½-2 timer med max 2 måneders mellemrum. I supervisionsarbejdet kan inddrages faglige vinkler og værktøjer afhængig af de temaer der arbejdes med.

Det kan være fokus på forståelse af og udvikling af f.eks. persontyper og mentalisering.

Hvad kan der superviseres på?

  • Sagen/Problemet
  • Relationer
  • Systemet 
  • Egen adfærd / personlighed

Der er flere måder at praktisere en supervisionsproces på. Her gives et eksempel en rammesætning af supervision med reflekterende team.

Gruppesupervision med reflekterende team

Processen faciliteres af en supervisor, der superviserer én person med et problem/udfordring. Gruppen bidrager med reflektioner, som supervisanden kan anvende i problemløsningen. Processen gennemføres efter nogle fælles spilleregler som disse:

  • Supervisor (A) styrer tid og proces
  • Der er fortrolighed om emner i gruppen
  • Man kritiserer ikke hinanden
  • Ingen øjenkontakt og samtale mellem supervisand (B) og team
  • Bearbejder ikke supervisandens sag yderligere efter endt supervision
  • Vi arbejder ud fra antagelsen, at alle har gjort deres bedste.

Supervisor er den der interviewer/stiller spørgsmål og styrer processen. Er ansvarlig for at aftaler og spilleregler (tid, sted, fremgangsmåde, emne) overholdes.

Supervisand er den der bestemmer hvilket område der skal superviseres på, og hvilken løsning der vælges indenfor vores fælles ramme/bane.

Reflekterende team er de øvrige personer i supervisionsgruppen, der reflekterer højt om det emne supervisanden har ønsket hjælp til. Teamets deltagere taler IKKE direkte med eller har øjenkontakt med supervisanden. Der kan opdeles i flere mindre teams i gruppen af reflekterende, der har forskellige refleksionsopgaver.