KerneDynamisk terapi

I terapirummet spiller det dynamiske en vigtig og afgørende rolle; Dynamikken i det oplevede. Dynamikken i individet og den dynamik, der opstår i kontakt – og ikke mindst den dynamik som opstår kropsligt i klienten. Hvis vi giver plads til de bevægelser som lever, både gennem fortællinger og ganske ordløst i og imellem mennesker så opstår vejen til at adressere bevægelserne, og således kan de frosne tilstande i vores nervesystem slippe .
Der er altid mange forskellige veje ind til kernen af de udfordringer vi har. Det afgørende er at finde netop den vej ind, som fungerer bedst for den enkelte.

Dette foregår hos mig i en kombination af fortælling, kropslighed og kontakt. Vi mennesker udvikler os i kontakt. Vores identitet bliver skabt i kontakt med andre mennesker. Det er gennem andre at vi møder os selv. Således er det også gennem andre at vi heler.
Jeg benytter mig af flere forskellige metoder og tilgange – alle med afsæt i den neuroaffektive udviklingspsykologi. Jeg tror på proces og dosering.

Hos KerneDynamisk praksis taler vi om KerneDynamisk proces. Dette er en metode, hvortil vi nænsomt og effektivt adresserer de kropslige tilstande, og derigennem oplever en ro og en væren, der giver mulighed for at opleve en fornyet autenticitet i alle lives forhold.

Hos mig er det altid klienten der bestemmer tempo og dosering. Jeg har stor respekt for personligt udviklingsarbejde og føler mig ydmyg over at have muligheden for at facilitere disse processer for mennesker, som udviser mig stor tillid.