Ledercoaching forløb

Formål: At afsætte tid og professionel støtte til at arbejde med ledelsesmæssige udviklingsprocesser over hele året. Både i krisetid, i fredstid, i forandringstid, i driftstid, i udviklingstid.

Ledelse handler om at kunne omsætte, hvad du som leder siger og gør i din hverdag til adfærd, som dine medarbejdere også omsætter i deres praksis. Så god ledelse handler rigtig meget om dine lederevner, men ligeså meget om i hvor høj grad dine medarbejdere enkeltvis og i teams er i stand til at modtage din ledelse. Der kan også være udfordringer i en ledergruppe eller mellem dig som leder og leder(e) både på samme niveau og opad. Der er masser at arbejde med i dialog og sparring med en professionel coach, der kender til de processer der løber i og mellem mennesker. Min erfaring er, at de ledere der også har mod på at kigge indad og arbejde med sit eget indre landskab opnår størst udbytte.

Mange ledere oplever at være alene med mange overvejelser og beslutninger, og at det er meget brugbart at have en neutral og fortrolig professionel at dele egne oplevelser og ledelsesmæssige overvejelser med.

Der er ledere der siger, at udbyttet af 1 års leder-coaching giver mere konkret udbytte på arbejdspladsen og er mindre tidskrævende end at gå på 1 års diplom i ledelse. Og det er fordi, det handler om den ledelse der sker i hverdagen i virksomheden med dens medarbejdere. Altså mere praksis og mindre teori.

Du kan f.eks. modtage 1½ times sessioner ca. hver 3. uge gennem et halvt eller helt år – eksklusiv ferie-perioder. Det kan være ved personligt fremmøde i Vordingborg eller online. Desuden er der mulighed for løbende tlf-kontakt og mail kommunikation. Der arbejdes 1:1 med de personlige og ledelsesmæssige udfordringer der fylder – både på kort og længere sigt. Her er et par eksempler på temaer vi kan arbejde med:

  • Mission, mål, succeskriterier for virksomheden/afdelingen
  • Arbejde med implementering af værdier i hverdagens adfærd
  • Konflikt med enkelt medarbejder eller i et team
  • Optimering af samarbejdsrelationer internt eller til eksterne
  • Igangsætning og gennemførelse af projekter eller opgaver
  • Overvejelser ved fyring eller ansættelse af ny medarbejder – personprofiler
  • Stressrelaterede udfordringer
  • Arbejde med optimering af arbejdsprocesser
  • Personlig udviklingsproces, hvor vi arbejder med koblingen ml. tanker, følelser og adfærd.
  • ….. og hvad der ellers presser på for en bearbejdning

Kontakt Karsten Schiøtz på tlf 30708414 og få en drøftelse af mulighederne ift. dine behov. Prisen vil afhænge af dine behov og prioritering af hvor meget tid du vælger at afsætte.