Legeterapi

Børn bearbejder ofte deres følelser og deres livsverden igennem fantasi og leg. Dette sker både på et bevidst og et ubevidst plan. Der er rigtig meget viden at hente i de ordløse tilstande og gennem mikroreguleringer.
Gennem kontakt, rekvisitter og den frie association kan legeterapien bruges til at bearbejde og italesætte vanskelige situationer og problematikker.

Sand spiller en central rolle i legen, hvori barnet kan lave opstillinger med legetøjet, og gennemspille forskellige situationer. Legetøjet er særligt udvalgt ud fra deres symbolværdi, og det repræsenterer vigtige og kendte aspekter af barnets fantasi og verden. Legetøjet fungerer som barnets ord, og legen som barnets sprog. Når barnet bliver mødt og spejlet i legen og det ordløse tilstande som opstår, kan det mærkes i en ændring i barnets adfærd i legen. Dette vil ofte komme til udtryk som en lettelse og en ændret forståelse af sig selv og den legede situation.

Hvor Theraplay har fokus på tilknytningen mellem barnet og dets voksne, handler legeterapi mere om følelsesmæssig bearbejdning og dette foregår, som udgangspunkt, uden deltagelse af barnets voksne.

Legeterapi tager udgangspunkt i teorien om, at børn bearbejder deres følelser og deres livsverden gennem leg.
Legen er ustruktureret, og foregår på barnets præmisser. Barnet har styringen, med eller uden min deltagelse. Jeg vil være optaget af de ordløse processer og de stemninger og sansninger, som kommer i rummet. Jeg vil italesætte spejlinger, hvis situationen inviterer til dette, og ellers blot observere og støtte barnet i den følelsesmæssige proces.

Sand spiller en central rolle i legen, hvori barnet kan lave opstillinger med legetøjet, og gennemspille forskellige situationer. Legetøjet er særligt udvalgt ud fra deres symbolværdi, og det repræsenterer vigtige og kendte aspekter af barnets fantasi og verden. Legetøjet fungerer som barnets ord, og legen som barnets sprog.

Når barnet bliver mødt og spejlet i legen og de ordløse tilstande som opstår, kan det mærkes i en ændring i barnets adfærd i legen. Dette vil ofte komme til udtryk som en lettelse og en ændret forståelse af sig selv og den legede situation.

Forløbets opbygning

  • Indledende samtale
  • 4 sessioner alene med barnet
  • Forældreopsamling
  • 4 sessioner alene med barnet
  • Forældreopsamling
  • 4 sessioner alene med barnet
  • Forældreopsamling
  • 3 sessioner alene med barnet
  • Forældreopsamling

Et forløb starter op på 20 sessioner – alt inkluderet. Der er altid mulighed for at forlænge et forløb på baggrund af midtvejsstatus.
Der forlænges med minimum 10 session ad gangen.