MIM-P

MIM-P er en struktureret legebaseret observationsmetode, som undersøger samspillet mellem omsorgsperson og barn. Metoden består af 10 enkle samspilsaktiviteter, som optages på video og scores ud fra en 1-9 punkts skala.
Opgaverne i MIM-P er designet til at tydeliggøre adfærd inden for fem dimensioner nemlig: struktur, samregulering, engagement, omsorg og udfordring, for at undersøge omsorgspersonens evne til at tilbyde barnet udviklingsstøtte og barnets evne til at tage imod omsorgspersonens indsats. Metoden er indtil videre tilpasset børn i alderen 3-17 år.

MIM-P er særlig anvendelig for at blive klogere på, hvordan omsorgsperson-barn relationen påvirker barnets udvikling og hvilken indsats der evt. kan støtte barnets udvikling. Det være sig relationen mellem biologisk forælder og barn, adoptivforælder og barn, stedforælder og barn, plejeforælder og barn eller primær pædagog og barn. Metoden kan således anvendes både i forhold til planlægning af intervention, ligesom den kan indgå som led i en psykologisk undersøgelse af børn.
MIM blev oprindelig udviklet på Theraplay instituttet i Chicago, som en støtte til planlægning af Theraplay forløb. I forbindelse med Susan Harts Ph.d. udvikledes MIM-P, som en videreudvikling af MIM. MIM-P er således udviklet ud fra en neuroaffektiv udviklingspsykologisk forståelsesramme og der er ligeledes udviklet et scoringssystem, som gør det muligt at foretage mere dybtgående undersøgelser.

KerneDynamisk Praksis tilbyder MIM-P som en integreret del af de ydelser som tilbydes KD Praksis´ regi.
Det vil også være muligt at få gennemført en MIM-P med efterfølgende supervision/vejledning til relevante og målrettede foranstaltninger og interventioner.
Det gælder for MIM-P, som det gælder for alle undersøgelser, at de ikke kan stå alene. Der vil altid være nuancer der går tabt i en vurderingssituation, og således kan det anbefales at MIM-P bliver benyttet som en del af et samlet vurderingsmateriale.