Den Neuroaffektive Analyse

Hvad er den Neuroaffektive Analyse?

Den Neuroaffektive Analyse er et skriftligt analyseredskab, der består af 15 udsagn, der scores, og som danner grundlag for en vurdering af barnet, den unge eller voksnes generelle følelsesmæssige funktionsniveau og nærmeste følelsesmæssige udviklingszone. I analysen indgår der også almene oplysninger om barnet, den unge eller voksnes liv og netværk. Ud over den Neuroaffektive Analyse af det emotionelle funktionsniveau og nærmeste udviklingszone gives der også inspiration til interventioner på de tre neuroaffektive niveauer, så man som fagperson får inspiration til specifikke interventioner.

Hvem kan anvende den Neuroaffektive Analyse?

Den Neuroaffektive Analyse er en ’light’ version af vurderingsdelen i Emotional Development Scale (EDS-A). Den er udviklet som en screeningsmetode til et barn, ung eller person for at kunne tilrettelægge en intervention, hvorigennem barnet, den unge, personen kan udvikle sig emotionelt, personlighedsmæssigt og socialt. Den er udviklet til fagpersoner, som fx pædagoger, psykoterapeuter, sundhedsplejersker, familieterapeuter osv.

Hvad består den Neuroaffektive Analyse af?

Den Neuroaffektive Analyse findes i to versioner, en enkel og en udvidet. Både den enkle og udvidede analysemodel kan med fordel bruges til alt pædagogisk arbejde, der sigter på at støtte eller udvikle personligheden hos et barn, ung eller voksen.
Den udvidede Neuroaffektive Analyse er rettet til psykologisk-pædagogisk intervention og psykoterapi. Ud fra analysen bliver barnets, den unges eller voksnes udfordringer og ressourcer tydeliggjort, og det bliver muligt at pege på mere præcise interventioner.
Den udvidede analyse tager udgangspunkt i de samme 15 udsagn og almene oplysninger som den enkle analyse, men har en udvidet scoring og vurdering af funktionsniveau på de tre neuroaffektive niveauer i forhold til, når personen er presset eller er i et miljø, som virker trygt og støttet. Dette giver et dybere indblik i hvordan barnet, den unge eller personen fungerer på hvert niveau, men også en forståelse af hvordan de tre niveauer forholder sig til hinanden.

KerneDynamisk Praksis tilbyder den Neuroaffektive Analyse som en integreret del af de ydelser som tilbydes KD Praksis´ regi.
Det vil også være muligt at få gennemført den Neuroaffektive Analyse med efterfølgende supervision/vejledning til relevante og målrettede foranstaltninger og interventioner.

Det gælder for den Neuroaffektive Analyse, som det gælder for alle undersøgelser, at de ikke kan stå alene. Der vil altid være nuancer der går tabt i en vurderingssituation, og således kan det anbefales at den Neuroaffektive Analyse bliver benyttet som en del af et samlet vurderingsmateriale.