Udvikling af organisationen

KerneDynamisk Praksis faciliterer ledere til at blive den bedste udgave af dem selv i den virksomhed de er ansat til at lede i. Fokus er på at skabe bevidsthed om betydningen af egen personlig kompetence og personlige udfordringer overfor kerneopgaven der skal løses med de medarbejdere der er ansat. 

Lederudvikling er den bedste og billigste investering der kan foretages i løsningen af udfordringer omkring samarbejde, kommunikation, arbejdspres, optimering og løsning af opgaverne i virksomheden.

Ofte er dét som den enkelte leder oplever som problemet i virkeligheden kun en lille del af problemet. En undersøgende samtale mellem lederen og facilitatoren om hvad der foregår og hvilken adfærd der udspiller sig, vil give viden om ønsket udbytte og indsats for løsning af en opgave en leder henvender sig omkring. Gode og holdbare løsninger kræver at vi kommer helt ind til kerneproblematikken, så vi går længere end blot at se på symptomerne i stedet for at komme mere grundlæggende ind til kernen og udvikle derfra.

“Det nye normal”

Året 2020 har givet anledning til mere eller mindre tvunget, at afprøve nye arbejdsformer, nye mødetyper, ledelse og samarbejde på distancen, mere hjemmearbejde, mange online møder. Dette har givet anledning til meget ny læring og forventninger om at vi skal finde “en ny normal” i måden at gå på arbejde. 

Der ligger store potentialer i at finde nye normaler for de enkelte arbejdspladser i forskellige brancher. De processer der skal til for at udvikle “nye normaler” kræver fokuseret indsats for både ledere og medarbejdere. 

I opgaveløsningen anvender vi mange metoder, værktøjer og modeller der supplerer hinanden rigtig godt. Når opgaven er afdækket og målet for arbejdet er klart, så kigger vi ned i værktøjskassen og finder de rigtige værktøjer til løsning af opgaven.

Her er der overskrifter på et udvalg af forskellige tilgange, der kan hjælpe lederen til at udvikle egen rolle og medarbejderes roller og funktioner frem mod “nye normaler”: 

  • Eftersyn af kerneopgaven og hvordan vi bedst organiserer løsning af den
  • Arbejde med udvikling af kulturen i virksomheden/afdelingen
  • Afdækning og implementering af virksomhedsværdier til hverdagskultur
  • Teamcoaching – optimering af kommunikation og samarbejde
  • Forebyggelse og behandling af stress og udvikling af øget trivsel
  • Medarbejderkompetencer set i lyset af personprofiler (Jungs persontypeprofiler)