Stressbehandling

Formål: At blive stressfri på 6-10 uger, og samtidig implementere nye vaner, der holder dig stressfri i fremtiden.

Det billigste og bedste er at opdage stress symptomer og modtage behandling FØR en sygemelding er nødvendig. Er stresssygemeldingen en realitet, så kan dette forløb i de fleste tilfælde få dig på højkant med langsom opstart på arbejde efter 6-10 uger.

Stress er ikke en sygdom, men en kropslig belastningstilstand, der kan være så alvorlig, at man ikke kan gå på arbejde. Stress findes i mange forskellige grader, og forskellige persontyper har forskellige symptomer og måder at opleve stress på. Vi bruger en metode der kombinerer coaching-sessioner, 10 modulers online stresskursus med podcasts, personlige opgaver og Mental Førstehjælp App samt løbende tlf- opfølgning over 10 uger.

Udgangspunktet for stressbehandlingen er at stoppe stress-udviklingen hos den enkelte ved at afdække og regulere ydre, indre og fysiske stressorer, der kan forekomme både privat og på arbejde. Her er det vigtigt også at arbejde med dine personlige følelsesmæssige reaktioner, der bliver trigget af forskellige private- og arbejdsmæssige situationer og hændelser.

Klik og tjek dit stress-niveau her

Når klienten er ved at genvinde sin normaltilstand, arbejder vi med at klienten foretager bevidste personlige til- og fravalg i dagligdagens adfærd, der bidrager til bedre livskvalitet i fremtidens privatliv og arbejdsliv. Dette er afgørende for IKKE at få tilbagefald med stressreaktioner og evt. sygemelding igen.

Stress-arbejde er IKKE et quick-fix men en proces, der kræver et tålmodigt og personligt stykke arbejde. Stress er en naturlig kropslig forsvarsreaktion, der bygges op over lang tid. Og tilsvarende tager det også længere tid at blive stressfri igen. Hvis en medarbejder er sygemeldt med stress, er det almindeligt at være sygemeldt i en længere periode.

Målet med dette behandlingsforløb er at blive stressfri på 6-10 uger.

I behandlingsforløbet tilpasser vi stress-arbejdet til din stresstilstand, og til hvad din energi og ydeevne er i gennem hele perioden. Vi kombinerer gennem hele perioden følgende indsatser:

  • Coaching-samtaler ved fremmøde eller online
  • Opfølgning over telefon hver uge
  • Hjemmearbejde med APP der hedder “Mental Førstehjælp”
  • Online-kursus med 10 moduler, hvor du lærer om hvad stress er og hvordan du kan arbejde med at blive stressfri – herunder: Artikler, podcasts og personlige opgaver.

De 10 online moduler har følgende indhold:

Modul 1: Hvad er stress og hvad er symptomerne på stress
Modul 2: Identificering af egen stress, stresstest og “de 5 forhold”
Modul 3: Hvordan håndterer vi ydre pres og påvirkninger
Modul 4: Hvile og søvn – sådan restituerer du bedst
Modul 5: Motion – det tveæggede sværd
Modul 6: Kost – Hvad er god stressfri kost?
Modul 7: Kropsbevidsthed og kropssansninger – mindfulness og yoga
Modul 8: Stress livslinje – Hvilke af mine gl. adfærdsmønstre gør mig stresset?
Modul 9: Når mine værdier og holdninger stresser mig – lær at sætte realistiske målsætninger
Modul 10: Mine egne nye stress målsætninger, hvordan sikrer jeg mig at jeg ikke igen bliver stresset?

Kontakt certificeret stressbehandler Karsten Schiøtz på tlf 30708414 og få en drøftelse af muligheder og pris.