Theraplay bygger relationer indefra og ud

Theraplay er en relationsbaseret legeterapi, som er interaktiv, fysisk og sjov. Metoden er udviklet med udgangspunkt i tilknytningsteorien og den neuroaffektive udviklingsforståelse.  Essensen er den sunde, afstemte interaktion mellem forældre og barn.

Theraplay bliver brugt til børn og unge med sociale, følelses-, udviklings- og adfærdsmæssige vanskeligheder. Målet er at skabe tilknytning, selvregulering, tillid, glæde og engagement, således at barnet rustes til at kunne begå sig i mere aldersvarende sammenhænge derhjemme samt i skole og fritid.

Med legen som ramme for behandlingen guider Theraplay-terapeuten på engageret vis forælder og barn i at opbygge glædesfyldt samspil, ligesom forælderen støttes i at møde barnet i dets nærmeste zone for udvikling i udfordrende aktiviteter og i tilegnelsen af følsom og organiserende berøring i omsorgsfulde aktiviteter.

At engagere sig i hinanden på denne måde hjælper forælderen til at regulere barnets adfærd og formidler omsorg, glæde og sikkerhed til barnet. Dette gør, at barnet føler sig tryg og forbundet og værd at elske.

Metoden tilbyder således genoprettende følelsesmæssige erfaringer og dermed nye muligheder for at bedre tilknytning og for at skabe tryggere indre repræsentationer.

Forløbets opbygning

  • Indledende samtale
  • MIM- P screening
  • Forældregennemgang af screening
  • Theraplaysessioner
  • Forældreopsamlinger (efter hver 3. Theraplaysession er en forældre opsamling)
  • 4 x forældresupervision efter endt forløb.

Et forløb starter op på 20 eller 32 sessioner – alt inkluderet. Der er altid mulighed for at forlænge et forløb på baggrund af midtvejsstatus.
Der forlænges med minimum 12 session ad gangen.