Theraplayforløb for sårbare gravide – og deres partner

Theraplay er en interaktions baseret terapi. Den er baseret på tilknytning og emotionel regulering. Metoden passer godt til arbejdet med helt små børn, da metoden kopier de tidlige gensidige interaktionsmodeller mellem barn og tilknytningsperson.

Kerneprincipperne i Theraplay er at øge

 • det emotionelle engagement, herunder sensitivitet og affekt spejling.
 • omsorg og berøring.
 • struktur og udfordring som udviklingsmæssig afstemt interaktion.
 • legende adfærd, med alle de aspekter som er afgørende i tidlig tilknytning.

Derudover er forældermentalisering en nøglekompetence, som er underliggende for forældrenes evne til interaktion.

Theraplaymetoden er velegnet fra graviditeten og frem, med de særlige aldersmodifikationer der matcher barnets emotionelle udvikling gennem forløbet.

Allerede mens baby ligger i mors mave, skabes der en tilknytning mellem baby og forældre. For at denne tilknytning opstår, kræver det, at både mor og far er i stand til at forestille sig baby i deres indre repræsentationer. På den måde bliver forestillingen om baby og babys behov langsomt formet i forældrene.

Det er nye psykologiske strukturer der skal formes i hjernen. De formes gennem graviditeten og i den tidlige tid efter spædbarnets fødsel, som gør mor og far i stand til at tune sig ind på babys behov. Daniels Stern kalder denne psykologiske proces for ”Motherhood” – på dansk kunne man kalde det ”Forældreskab”.

Al forskning viser, at den tidlige tilknytning spiller en afgørende rolle for spædbarnets emotionelle udvikling og evne til at indgå i relationer til andre mennesker, senere i livet. Samtidig viser forskning, at barnets stress respons system og evne til mentalisering har brug for markeret spejling og validering fra sine forældre, for at udvikle sig optimalt.

For at være i stand til at møde sit spædbarns udviklingsbehov så optimalt som muligt, dvs. at udvikle ”Forældreskab”, kræver det et vist mentaliseringsniveau af forældrene. Ikke alle forældre har de kompetencer med sig, og har derfor brug for hjælp og støtte til at udvikle dem.

Rum For Trivsel tilbyder nu Theraplayforløb til sårbare gravide og deres partner. Et forløb hvor fokus er forældrenes tilknytning til spædbarnet, både under graviditeten og efter fødslen.

Før et forløb begynder, vurderes forældrenes mentaliserings evne ved at benytte Emotional Mentalizing Scale EMS (Susan Hart). Ydermere gennemføres en MIM for gravide (Marschak Interaction Method). Disse danner grundlag for planlægning af forløbet.

Forløbet er bygget op af både individuelle sessioner (single/par) og gruppesessioner. Ved alle gruppesessioner og ved analyse ad EMS og MIM vil der være 2 Theraplay terapeuter til stede.

En gruppe består af maximalt 6 familier.

Forløbets varighed

Et Theraplayforløb for sårbare gravide – og deres partner strækker sig over I alt ca. 11 -12 måneder.

Der er sessionsopstart fra 3. trimester til ca. 5 måneder efter baby er født. Afslutningsvis er der en opfølgningssamtale 3 måneder efter endt sessioner.

Det samlede antal sessioner er 30.

Prisen er den samme med eller uden partner, da antallet af sessioner er uændret.

Forløbets opbygning

Før opstart ( 5 sessioner):

 • Indledende samtale.
 • EMS (Emotional Mentalizing Scale).
 • MIM (Marschak Interaction Method).
 • Gennemgang af EMS og MIM.
 • Udviklingsmål for forløbet.

Før fødslen: ( 10 sessioner):

 • 5 individuelle theraplaysessioner.
 • 5 theraplay gruppesessioner.

De første 8 uger efter fødslen (4 sessioner):

 • 4 hjemmebesøg/refleksionssamtaler (hver anden uge).
 • 4 telefonsamtaler (hver anden uge).

2-3 mdr. efter fødslen (11 sessioner):

 • 6 gruppesessioner hver 2. uge med baby.
 • 3 individuelle refleksionssamtaler.
 • Afrunding/fremtidige fokuspunkter.
 • 1 opfølgning efter 3 måneder.