Connie Nissen

Jeg hedder Connie Nissen og har i over 30 år været privatpraktiserende ergoterapeut aut. for børn og unge. Jeg har alle disse år beskæftiget mig med børn og unges sensoriske og motoriske udvikling. Og de seneste 10 år har jeg desuden haft fokus på børn og unges evne og lyst til at samarbejde, til at indgå i sociale samspil og at vurdere deres tilknytning til andre.

Udover at foretage udredninger og have børn og unge i behandlingsforløb giver jeg vejledning, supervision til voksne og afholder kurser og foredrag. Her er emnerne typisk om sansemotorik, sanseintegration, motorik, børns behov for nære samspil, gode relationer og sund tilknytning og hvordan alle disse områder kan støttes og udfordres i dagligdagen.

I 2017 afsluttede jeg min efteruddannelse i behandlingsmetoden Theraplay®, og i 2019 blev jeg certificeret i MIM-P, i 2020 i ICDP, International Child Developmental program level 1 og i 2021 i Emotional Mentalizing Scale (EMS) et vurderingsredskab til at undersøge voksnes evne til at fortage mentalisering.

Mit fokus er altid på børn og unges evne til at klare hverdagens gøremål med leg, læring og kontakt. Mit kerneområde er at hjælpe, støtte og guide familier og professionelle voksne til at forstå og møde børn, som har det svært med sig selv og med samspil, og som bearbejder sanseindtryk anderledes end de fleste.

Se mere på Connies hjemmeside her