Uddannelser >    KD Praktiker >

Uddannelse til KerneDynamisk Praktiker

Dette er en 1-årig efteruddannelse for personer der er uddannet i at arbejde med menneskers udvikling. Det er efteruddannelse for de behandlere der ønsker at få flere konkrete værktøjer til at supplere kognitivt behandlingsarbejde med tilgange der inddrager hele vores krops måde at reagere på. Her inddrages viden om hvordan vi kan understøtte mentale helingsprocesser ved at arbejde med påvirkning af hele vores nervesystem, vores åndedræt og kropslige energi. Efteruddannelsen er f.eks. et rigtigt godt supplement for psykoterapeuter, certificerede coaches, psykologer eller tilsvarende behandlere.

Denne efteruddannelse giver indblik, forståelse og træning i at kombinere traditionel kognitivt klientarbejde med de indsigter der ligger i forståelsen af neuroaffektiv udviklingspsykologi samt en række helt konkrete værktøjer der involverer arbejde med krop, bindevæv, energi.

Her har vi et holistisk syn på behandling af menneskers mentale udfordringer og traumer. Uddannelsen giver deltagerne ekstra værktøjer der i højere grad end ren kognitiv intervention løser de personlige følelsesmæssige udfordringer klienter kommer med.

En vigtig del af af det du lærer på uddannelsen er metoden den KerneDynamisk proces. Dette er en metode, hvor vi arbejder konkret med at løsne fastfrosne tilstande, således at vores klienter kan få løst deres udfordringer i højere grad end at lære at leve med deres udfordring. Og dette arbejde ses i nær sammenhæng med Peter Levines teorier og behandlingstilgang omkring traumebehandling.

Tilrettelæggelse og yderligere beskrivelse af denne efteruddannelse er på vej. Denne efteruddannelse er en videreudvikling af vores tidligere uddannelse til “Core Dynamics Coach”. Det bliver en efteruddannelse for dem der allerede har en uddannelse indenfor personlig udvikling, der vil have flere effektive værktøjer, der kan bidrage til at bringe hele kroppen på arbejde mod bedre og mere permanent personlig livskvalitet for vores klienter.