Uddannelser >    KD Praktiker >

Uddannelse til KerneDynamisk Praktiker

En 1-årig efteruddannelse for personer der er uddannet i at arbejde med menneskers udvikling. Herunder psykoterapeut, certificeret coach, psykolog eller tilsvarende behandler. 

Denne efteruddannelse giver indblik, forståelse og træning i at kombinere traditionel kognitivt klientarbejde med de indsigter der ligger i forståelsen af neuroaffektiv udviklingspsykologi samt en række helt konkrete værktøjer der involverer arbejde med krop, bindevæv, energi.

Her har vi et holistisk syn på behandling af menneskers mentale udfordringer og traumer. Uddannelsen giver deltagerne ekstra værktøjer der i højere grad end ren kognitiv intervention løser de personlige følelsesmæssige udfordringer klineter kommer med.

En vigtig del af af det du lærer på uddannelsen er metoden KerneDynamisk proces. Dette er en metode, hvor vi arbejder konkret med at løsne fastfrosne tilstande, således at vores klienter kan få løst deres udfordringer i højere grad end at lære at leve med deres udfordring. Og dette arbejde ses i nær sammenhæng med Peter Levines teorier og behandlingstilgang omkring traumebehandling.

Tilrettelæggelse og detaljeret beskrivelse af denne efteruddannelse vil du kunne se her 1. juni 2021.