Uddannelser >    Miljøterapeut >

Neuroaffektiv miljøterapeut

– en ny efteruddannelse med start i september 2023

Uddannelsen til neuroaffektiv miljøterapeut hos KD Praksis er en teoretisk uddannelse med stort fokus på at bygge videre på kursisternes praksisviden.

Uddannelsen til neuroaffektiv miljøterapeut hos KD Praksis er en teoretisk uddannelse med stort fokus på praksis. Således er denne uddannelse tænkt som professions efteruddannelse, med ”hands on” viden. Uddannelsen er målrettet alle pædagogiske medarbejdere, der arbejder behandlingsorienteret i organisationen – uanset  uddannelsesmæssig baggrund.

Download PDF-brochure her.

Uddannelsens formål

Formålet med uddannelsen er at den studerende får en grundig indføring i den neuroaffektive udviklingspsykologi, og hvordan adfærd kan forstås i det afsæt, hos børn og unge (og voksne) med emotionelle forstyrrelser og forskellige udviklingsforstyrrelser.

Derudover får den studerende en grundig faglig forståelse for hvad miljøterapi er og hvordan den miljøterapeutiske behandlingsmodel kan bruges optimalt med afsæt i en neuroaffektiv behandlingsforståelse og behandlingstilgang.

Denne uddannelse er meget praksisnær. Således vil der være fokus på at teorien bliver en integreret del af både den studerendes forståelsesramme og interventionsmuligheder. Undervisningen vil derfor være en vekslen mellem teori, casebeskrivelser, dialoger og faglige diskussioner.

Med miljøterapi menes en overordnet synsvinkel på den organisatoriske og behandlingsmæssige helhed, og ikke blot som bestemte aktivitetsbaserede behandlingstiltag.

Tilmeld dig Neuroaffektiv miljøterapeut

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen indeholder 140 undervisningstimer fordelt på 20 dage (10 moduler) over 12 måneder.

Prisen for uddannelsen er 48.000 kr. inkl. bøger og forplejning på alle moduler. (uddannelsen er momfri).

Herudover en eksamenspris på 5000 kr. hvis certificering ønskes.

Hvert modul strækker sig over 2 dage fra kl. 9.00 – 16.00 og foregår i KD Praksis´ lokaler i Vordingborg.

Denne uddannelse er en efteruddannelse og kan derfor gennemføres ved siden af et fuldtidsjob.

Den studerende opnår viden om:

Den neuroaffektive udviklingspsykologi

 • den tidlige tilknytning
 • det dyadiske samspil
 • tilknytningsmønstre
 • affektiv afstemning/misafstemning/genafstemning
 • selvbeskyttelsesstrategier, herunder overføringer/modoverføringer og projektiv identifikation
 • den neurologiske udvikling
 • spejlneuroner og biokemi
 • arv og miljø, i et neuroaffektivt perspektiv
 • mentalisering og selvagens

Miljøterapi

 • hvad er miljøterapi
 • det terapeutiske miljø
 • miljøterapiens organisationspsykologiske aspekt
 • miljøterapi, relationer og etik
 • miljøterapi som intervention i et neuroaffektivt lys
 • miljøterapi og udviklingsforstyrrelser, herunder emotionelle forstyrrelser og diagnoser
 • miljøterapeutens centrale rolle

Den teoretiske viden sættes hele tiden ind i en interventionsramme, således at den studerende oplever at få konkrete værktøjer til at indgå fagligt i konkrete situationer. Al teori bliver eksemplificeret og gjort praksisnært og brugbart.

Uddannelsesbevis eller certificering

Der er to måder den studerende kan gennemføre uddannelsen på;

Uddannelsesbevis

Den studerende deltager med fuldt fremmøde (fravær max 10 %) og læser relevant litteratur.

Efter endt studie modtager den studerende et uddannelsesbevis på gennemført uddannelse.

Certificering

Den studerende deltager med fuldt fremmøde (fravær max 10 %) og læser relevant litteratur.

Efter endt studie skriver den studerende en eksamensopgave som vurderes ud fra 7-trinsskalaen.

Den afsluttende eksamensopgave skal fylde mellem 20 – 25 normalsider (2400 tegn pr. side).

Opgaven skal være skrevet og bestået indenfor 3 måneder efter endt uddannelse.og opgaven skal indeholde:

 • Forside
 • Indholdsfortegnelse
 • Indledning
 • Problemformulering
 • Casebeskrivelse
 • Teoretisk afsnit
 • Konklusion
 • Perspektivering
 • Litteraturliste.

Forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste tæller ikke med i opgavens omfang. Opgaven vurderes af ekstern sensor.

Den studerende modtager herefter et eksamensbevis og er certificeret neuroaffektiv miljøterapeut.

Underviser

Psykoterapeut MPF Malene Schiøtz

Miljøterapeut, relationel traumeterapeut, certificeret Theraplay terapeut og Psykoterapeut MPF med speciale I børn og familier.

Tilmelding

Der er online tilmelding herunder og sidste tilmelding er 30 dage før første kursusdag.

Tilmeld dig Neuroaffektiv Miljøterapeut

Praktisk info

Uddannelsen indeholder 140 undervisningstimer fordelt på 20 dage (10 moduler) over 12 måneder.

Prisen for uddannelsen er 48.000 kr. inkl. bøger og forplejning på alle moduler. (uddannelsen er momsfri). Herudover en eksamenspris på 5000 kr. hvis certificering ønskes.

Hvert modul er 2 hverdage fra kl. 9.00 – 16.00 og foregår i KD Praksis´ lokaler i Vordingborg.

Denne uddannelse er en efteruddannelse og kan derfor gennemføres ved siden af et fuldtidsjob.

Skal du betale selv, så er er mulighed for at spare op til 35% ved at indgå en bruttolønsordning med din arbejdsgiver. Læs mere om bruttoløn her.

Dato for undervisning

Undervisning foregår i Videnshuset, Kirketorvet 16, 4760 Vordingborg. Alle dage fra kl. 9.00-16.00.

Modul 1: 25. – 26. september 2023
Modul 2: 6. – 7. november 2023
Modul 3: 4. – 5. december 2023
Modul 4: 22. – 23. januar 2024
Modul 5: 26. – 27. februar 2024
Modul 6: 18. – 19. marts 2024
Modul 7: 22. – 23. april 2024
Modul 8: 20. – 21. maj 2024
Modul 9: 10. – 11. juni 2024
Modul 10: 2. – 3. september 2024