Helle Thomsen

Jeg hedder Helle Thomsen. Jeg er født i 1977 og jeg arbejder med børn og familier, som konsulent i virksomheden KerneDynamisk Praksis ApS.

Jeg er oprindeligt uddannet folkeskolelærer i 2007 og har gennem de sidste 12 år primært arbejdet med sårbare børn og unge og deres voksne, hovedsageligt med fokus på deres skole- og undervisnings liv, i tæt samarbejde med øvrige voksne omkring barnet.

Jeg har altid været optaget af, hvordan rammer kan skabes således, at de støtter og udvikler barnet bedst, og hvor det i mit arbejde har været med afsæt i miljøterapien, som jeg er uddannet indenfor.

For mig går relationsarbejde og forudsigelighed hånd i hånd. Tillid og troværdighed er mine vigtigste redskaber i mit arbejde med børn og deres familier.

Det har stor betydning for min faglighed, at jeg hele tiden holder mig opdateret og samtidig fornyer min viden på området, således at jeg altid har deltaget i relevante kurser med fokus på brugen af blandt andet miljøterapi i behandlingen af sårbare børn og deres familier, samt kurser omhandlende Den dynamiske hjerne, sammenhæng ml. krop og traumer, borderline og dets udtryk, konflikthåndtering, supervision mv.

For år tilbage valgte jeg at at uddanne mig Theraplayterapeut ved Theraplay Danmark www.theraplay.dk, og jeg er godt i gang med min certificering gennem Theraplay instituttet i Chicago.

Da Theraplaymetoden er en relationsbaseret terapiform, giver det for mig rigtig god mening i mit arbejde med børn og unge, da vi gennem leg, grin og nærvær, får kontakt til de subkortikale hjernelag, for den vej igennem at påbegynde en nænsom helingsproces, som via legende aktiviteter og øvelser løsner op for fastlåste tilstande i nervesystemet således at der, i relationen, kan ske en forandring.

Jeg er optaget af kroppen og dens hukommelse, og arbejder ud fra en holistisk tilgang i forståelsen af den menneskelige krop og hjerne, samt hvordan tanker, følelser og kropslige tilstande hænger sammen, og på forskellig vis påvirker hinanden bevidst og ubevidst.

I min terapi har jeg også fokus på de ordløse tilstande. Dels i de individuelle nervesystemer, men også på hvordan disse tilstande bevæger sig nervesystemer imellem – den treenige hjerne og dens muligheder.

Når jeg arbejder med disse tilstande benytter jeg som nævnt Theraplay, med inddragelse af tilpassede aktiviteter, hvor også mindfulness og musiske tilgange inddrages.

Min miljøterapeutiske faglighed bruger jeg i supervisionsrummet med barnets voksne. Det kan være vanskeligt at strukturere sig, og have overblik i en travl hverdag og ikke mindst hvis ens barn samtidig er særligt sårbar. Således guider, vejleder og strukturer jeg i tæt kontakt de voksne, så både de og barnet oplever en større forudsigelighed og tydelighed i dagligdagen, på en beroligende og konfliktnedtrappende måde.