KD Praksis bloggen

Certificeret neuroaffektiv psykoterapeutuddannelse

af | jun 29, 2021 | Efteruddannelse

KerneDynamisk Praksis ønsker at tilbyde nye psykoterapeutstuderende mulighed for at opnå de bedste kompetencer til at hjælpe mennesker med personlige og psykologiske udfordringer. Derfor har vi brugt meget energi på at udvikle en uddannelse der lever op til alle de indholds- og kvalitetskrav som Dansk Psykoterapeutforening har opstillet. Det er med glæde at vi d. 28. juni 2021 efter 6 måneders proces og intenst udviklingsarbejde nu har modtaget certificering fra Dansk Psykoterapeutforening uden anmærkninger og flotte udtalelser fra evalueringsprocessens følgegruppe. Se herunder hvad erfarne psykoterapeuter MPF her skriver om vores uddannelse til KD Psykoterapeut.

Udtalelse fra følgegruppen til evalueringsprocessen

25/5 2021:

Det er en velbeskrevet uddannelse, hvor de kommer rundt om “alle” relevante emner. Det er også virkelig godt, at de tager den studerende og kommende psykoterapeut alvorligt, blandt andet gennem den studerendes gennembearbejdning af eget liv. Således tages der hånd om både egenterapi og supervision gennem hele uddannelsen. Det er også rigtig fint, at de sætter en grænse på 10 % for studerende på kvote 3 pr. hold.

Det har således været en fornøjelse at læse om denne kommende uddannelse, der inkorporerer det neuroaffektive udviklingspsykologiske perspektiv i psykoterapeutisk teori og praksis, samtidig med at rødderne til psykoterapiens historie og dynamik videreføres. Der tages meget fin hånd om egenterapi som en meget vigtig del af uddannelsen og det betones, at det skal foregå med en MPF- person udenfor uddannelsen for at undgå rolleforvirringer.

Eksamenskravene er fine – 25 sider for hver skriftlig opgave og 35 sider for 4 års opgaven. Der er hentet specialister ind som ”on going” gæstelærere, som virkelig er kendte for deres viden og har udgivet relevant faglitteratur om deres viden. Umiddelbart fremstår denne uddannelse som næsten eksemplarisk inden for psykoterapi, men det kan selvfølgelig først evalueres næste gang om idealerne kan føres ud i praksis. Deres baggrund for at påtage sig opgaven er rigtig god, både uddannelsesmæssigt og erfaringsmæssigt. Det fremgår at de vil bruge tre gæstelærere, som alle er meget kompetente. Deres eksamensdel er rigtig fin, ligesom også litteraturlisten er godt dækkende for uddannelsen.

Følgegruppen kan konstatere, at der ikke er noget fagligt at kritisere eller kommentere på – andet end at ønske held og lykke med den kommende uddannelse som følgegruppen er overbevist om vil være vigtig for psykoterapiens fremtidige udvikling.

Afsluttende udtalelse fra evalueringsfirmaet Reflektor

11/6 2021:

På baggrund af følgegruppens kommentarer og instituttets besvarelse kan evalueringen hermed afsluttes uden afvigelser. Der vil via Dansk Psykoterapeutforening blive fremsendt et certifikat, ligesom instituttet vil fremstå som evalueret institut på Reflektors hjemmeside, samt på Dansk Psykoterapeut Forenings hjemmeside, såfremt man som institut er medlem.