Uddannelser >    KD-Psykoterapeut >

Datooversigt

Vores næste holdstart er i november 2024 og bliver et HVERDAGSHOLD kaldet hold 24-1.

På hold 24-1 er hvert modul én dag og ligger på onsdage fra kl. 9.00-21.00. Undtagelse herfra er modul 7, der er 4 dage i juni fra kl. 9.00-15.45. Al undervisning foregår i Videnshuset i Vordingborg.

1. studieår – hold 24-1

4. december 2024 – modul 1

15. januar 2025 – modul 2

26. februar 2025 – modul 3

26. marts 2025 – modul 4

30. april 2025 – modul 5

28. maj 2025 – modul 6

23. – 26. juni 2025 – modul 7

20. august 2025 – modul 8

10. september 2025 – modul 9

8. oktober 2025 – modul 10

19. november 2025 – modul 11

2. studieår – hold 24-1

17. december 2025 – modul 1

25. januar 2026 – modul 2

25. februar 2026 – modul 3

25. marts 2026 – modul 4

22. april 2026 – modul 5

20. maj 2026 – modul 6

22. – 25. juni 2026 – modul 7

26. august 2026 – modul 8

30. september 2026 – modul 9

21. oktober 2026 – modul 10

18. november 2026 – modul 11

Datoer for år 3-4 er på vej…..

Tilmeld dig UDDANNELSEN

Lektionsoversigt

Uddannelsens holdundervisning omfatter 588 lærerbesatte undervisningslektioner á 45 minutter, fordelt på 7 moduler (weekendhold) eller 11 moduler (hverdagshold) årligt. Denne undervisning inkluderer 469 lektioners teori og metode, 50 lektioners gruppesupervision og 70 lektioners selvrefleksion.
Derudover forventes den studerende at deltage i træningsgrupper mellem modulerne, svarende til i alt 80 lektioner i løbet af de 4 år. Den studerende deltager også i supervision med sin træningsgruppe svarende til i alt 150 lektioner på 4 år.

Den studerende forventes også at modtage 20 lektioners selvbetalt egenterapi, udenfor KD Praksis regi, pr. studieår.
Der undervises ca. hver fjerde uge med tre sammenhængende undervisningsdage fordelt på 7 moduler. Svarende til i alt 21 hele undervisningsdage pr. år. Hvert modul er 21 undervisningslektioner fordelt på 3 dage, der på alle moduler ligger fredag + lørdag + søndag fra kl. 9-16. Undervisningen følger skolernes ferie år.

Nedenfor ses det samlede lektionsforbrug på uddannelsen (1 lektion = 45 minutter):

Teori og Metode: 469 lektioner
Egenterapi: 80 lektioner fordelt med 20 timer pr studieår.
Selvrefleksion: 70 lektioner
Supervision: 200 lektioner
Træningsgrupper: 80 lektioner fordelt med 20 timer på 3. år og 30 timer på 3. og 4. studieår.

Det samlede antal lektioner på uddannelsens 4 år er således 898 lektioner.

Den studerende forventes derudover at afsætte tid til forberedelse til undervisningen, herunder oplæg og indlæring af det teoretiske stof på uddannelsen.