Uddannelser >    KD-Psykoterapeut >

Datooversigt

Her kan du se datoer for modulerne de første år på uddannelsens første 2 hold, der starter i 2021 og 2022.

Hold 21-1 – 1. studieår

19. – 21. november 2021 – modul 1
28. – 30. januar 2022 – modul 2
25. – 27. februar 2022 – modul 3
22. – 24. april 2022 – modul 4
20. – 22. maj 2022 – modul 5
26. – 28. august 2022 – modul 6
7. – 9. oktober 2022 – modul 7
25. oktober 2022 – aflevering af opgave

Hold 21-1 – 2. studieår

2. – 4. december 2022 – modul 1
24. – 26. . februar 2023 – modul 2
21. – 23. april 2023 – modul 3
2. – 4. juni 2023 – modul 4
25. – 27. august 2023 – modul 5
6. – 8. oktober 2023 – modul 6
17. – 19. november 2023 – modul 7
1. december 2023 – aflevering af opgave

Hold 22-2 – 1. studieår

Dette hold nr 2 starter op som weekendhold d. 25. november 2022. 

25. – 27. november 2022 – modul 1
3. – 5. februar 2023 – modul 2
17 – 19. marts 2023 – modul 3
12. – 14. maj 2023 – modul 4
23. – 25. juni 2023 – modul 5
15. – 17. september 2023 – modul 6
27. – 29. oktober 2023 – modul 7
17. november 2023 – aflevering af opgave

Lektionsoversigt

Uddannelsens holdundervisning omfatter 588 lærerbesatte undervisningslektioner á 45 minutter, fordelt på 7 moduler årligt. Denne undervisning inkluderer 469 lektioners teori og metode, 50 lektioners gruppesupervision og 70 lektioners selvrefleksion.
Derudover forventes den studerende deltage i træningsgrupper mellem modulerne, svarende til i alt 80 lektioner i løbet af de 4 år. Den studerende deltager også i supervision med sin træningsgruppe svarende til i alt 150 lektioner på 4 år.

Den studerende forventes også at modtage 20 lektioners selvbetalt egenterapi, udenfor KD Praksis regi, pr. studieår.
Der undervises ca. hver fjerde uge med tre sammenhængende undervisningsdage fordelt på 7 moduler. Svarende til i alt 21 hele undervisningsdage pr. år. Hvert modul er 21 undervisningslektioner fordelt på 3 dage, der på alle moduler ligger fredag + lørdag + søndag fra kl. 9-16. Undervisningen følger skolernes ferie år.

Således er det samlede lektionsforbrug på uddannelsen (1 lektion = 45 minutter):

Teori og Metode: 469 lektioner
Egenterapi: 80 lektioner fordelt med 20 timer pr studieår.
Selvrefleksion: 70 lektioner
Supervision: 200 lektioner
Træningsgrupper: 80 lektioner fordelt med 40 timer på 3. og 4. studieår.

Det samlede antal lektioner på uddannelsens 4 år er således 898 lektioner.

Den studerende forventes derudover at afsætte tid til forberedelse til undervisningen, herunder oplæg og indlæring af det teoretiske stof på uddannelsen.