Uddannelser >    KD-Psykoterapeut >

Priser

Alle priser er netto uden moms, da uddannelsen er momsfri.
Prisen er 46.500 kr. pr. studieår i 4 år for det hold der starter i 2024. Prisen er vejledende for hold der starter i 2025 eller senere.

Prisen inkluderer følgende:

 • Undervisning på alle moduler
 • Forplejning og frokost på alle undervisningsdage. Vi serverer økologisk vegetarmad til alle frokostmåltider samt øko kaffe, te og frugt i løbet af undervisningsdagen. Værdi 3000 kr/år.
 • Bogpakke indeholdende den anvendte litteratur på studieåret. Den udleveres på 1. modul hvert år og udgør ca 2000 kr pr. år
 • Fri anvendelse af professionel digital klientjournal og målesystem i hele studietiden.
 • Fri anvendelse af lukket intranet med samling af alt materiale og relevant info vedr. undervisning og eksamen.
 • Fri booking af terapilokale i Videnshuset i Vordingborg til prøveklientforløb på 3. og 4. uddannelsesår.
 • Modulet på 3. år om parforhold/nære relationer, der afholdes i sydspanien i en lille by ved navn Benahavis i nærheden af Marbella. Udgifter til transport, ophold og dagsmåltider er inkluderet i studieprisen for både studerende og den medfølgende partner eller nære relation. Værdi 10.000 kr. for hele uddannelsen.

Øvrige udgifter for den studerende er:

 • Overnatning: Det er muligt at tilkøbe overnatning på kursusstedet. Se vilkår og pris her.
 • Forskningsmoduler – 50 timers online undervisning med eksterne PHD’ere fra studieår 2-4. Pris 5000 kr. til DPFO.
  Se mere : https://psykoterapeutforeningen.dk/uddannelser/forskningsmoduler
 • 15 klokketimers egenterapi pr. studieår af en KD Praksis godkendt psykoterapeut MPF eller Cand Psyk. 9.000-13.000 kr/år afhængig af terapsuts pris pr. session.
 • Afsluttende eksamen på 4. studieår med ekstern censor: 5000 kr incl. skriftlig og mundtlig eksamen. Beløbet betales umiddelbart inden starten på skrivning af den afsluttende 4. års opgave.

Betaling

Betaling foretages senest 30 dage før 1. modul det pågældende studieår. Hvis påbegyndt studieår afbrydes efter den studerendes valg (uanset årsag) refunderes der betaling foretaget ud over igangværende halvår. Hvis den studerende ønsker at betale i mindre rater end den samlede årlige uddannelsesafgift foretages det efter faktura med prisen på et halvt studieår ad gangen. Betalingen af faktura kan efter den studerendes ønske betales i rater på en af 3 måder:

 • En betaling pr. halve studieår – 23.250 kr.
 • En betaling pr. kvartal – 11.625 kr.
 • En betaling pr måned – 3.875 kr.

Den studerende sørger selv for at betale afdrag til tiden med reference til det fremsendte fakturanummer.
Hvis studerende har betalt og fortryder opstart på uddannelsen indenfor 14 dage fra betalingsdag tilbagebetales det fulde beløb.

Den kommunale kompetencefond

Den Kommunale Kompetencefond kan støtte din uddannelse med op til 30.000 kr. inden for en periode på 12 måneder.

Den Kommunale Kompetencefond støtter uddannelse, der giver medarbejderne et øget kompetenceniveau og udviklingsmuligheder på arbejdsmarkedet til gavn for den kommunale opgaveløsning. Støtten er et supplement til den indsats, der i øvrigt finder sted. Der gives fortrinsvis støtte til kompetencegivende efter- og videreuddannelse hos anerkendte udbydere.
Læs mere om den kommunale kompetencefond her.

PDF-fil med “Regler for ansøgning til den kommunale kompetencefond”

Den statslige kompetencefond

Kompetencefonden giver støtte til kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder ansat i staten for at gøre statens medarbejdere dygtigere. Kompetencefonden kan bruges til betaling af kursus- og uddannelsesafgifter, vikarlønninger, undervisningsmaterialer etc. Alle medarbejdere, der er omfattet af overenskomstaftalen mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), kan som udgangspunkt få støtte fra Kompetencefonden.
Læs mere om kompetencefonden og ansøg her.

Bruttolønsordning

Bruttolønsordning er en måde selv at betale sin uddannelse skattefrit. Det betyder at din arbejdsgiver betaler dine udgifter til din psykoterapeut uddannelse og efterfølgende fratrækker beløbet i din bruttoløn, f.eks. fordelt over 12 månedslønninger. På den måde får du en væsentlig skattebesparelse.
Uddannelsen behøves ikke at have relevans for arbejdet hos din nuværende arbejdsgiver.

 • Du kan skattefrit få betalt udgifter til skolen og deltagerbetaling.
 • Udgifter til bøger, som indgår i pensum, og andet uddannelsesmateriale er skattefrit.
 • Du kan få skattefri godtgørelse for kørsel, kost og logi, hvis du ikke går ned i løn for at få det.
 • Det er arbejdsgiver der rent praktisk foretager betalingen af uddannelsesgebyret.

Aftalen om bruttolønsordningen indgås direkte mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Den konkrete økonomi vil i hvert enkelt tilfælde bl.a. afhænge af ens marginalskatteprocent, studiegebyrets størrelse, fordelingen mellem parterne og over hvor lang tid studiegebyret fordeles. Under alle omstændigheder bør man kontakte sin lokale skattemyndighed for råd og vejledning.

Til brug for etablering af betalingsordning, så skal KD Praksis modtage følgende oplysninger fra den arbejdsgiver, der skal betale for KD Psykoterapeut uddannelsen:
  • Virksomhedsnavn
  • Adresse/postnr/by
  • EAN-nr og/eller CVR-nr
  • Kontaktperson-navn
  • Kontaktperson-mail
  • Kontaktperson-tlf

Læs mere her hos SKAT om ”Den juridiske vejledning”.