Uddannelser >    KD-Psykoterapeut >

Priser

Alle priser er netto uden moms, da uddannelsen er momsfri.
Du kan vælge om du vil tilmelde dig weekendhold med start november 2021 (fredag+lørdag+søndag) eller et ugehold med start maj 2022 (mandag, tirsdag, onsdag i arbejdstiden). Prisen er den samme, nemlig 42.500 kr. pr. studieår i 4 år.

Prisen inkluderer følgende:

 • Undervisning på alle moduler
 • Forplejning og frokost på alle undervisningsdage. Vi serverer økologisk vegetarmad til alle frokostmåltider samt øko kaffe, te og frugt i løbet af undervisningsdagen.
 • Bogpakke indeholdende den anvendte litteratur på studieåret. Den udleveres på 1. modul hvert år.
 • Fri anvendelse af professionel digital journal i hele studietiden.
 • Fri anvendelse af lukket intranet med samling af alt materiale og relevant info vedr. undervisning og eksamen.
 • Fri booking af terapilokale i Videnshuset i Vordingborg til prøveklientforløb på 3. og 4. uddannelsesår.
 • Modul 3 på 4. år om parhold der afholdes i sydspanien i en lille by ved navn Benahavis i nærheden af Marbella. Udgifter til transport, ophold og dagsmåltider er inkluderet i studieprisen for både studerende og den medfølgende partner eller nære relation. 

Øvrige udgifter for den studerende er:

 • 20 timers egenterapi pr. studieår af en KD Praksis godkendt terapeut MPF eller Cand Psyk.
 • Afsluttende eksamen med ekstern censor: 5000 kr incl. skriftlig og praktisk eksamen. Beløbet betales umiddelbart inden starten på skrivning af den afsluttende opgave.

 

Betaling

Betaling foretages senest 30 dage før 1. modul det pågældende studieår. Hvis påbegyndt studieår afbrydes efter den studerendes valg (uanset årsag) refunderes der ingen del af årets betaling.
Hvis du har betalt og fortryder opstart på uddannelsen indenfor 14 dage fra betalingsdag tilbagebetales det fulde beløb.
Hvis du har betalt og fortryder opstart på uddannelsen 14 dage efter betaling tilbagebetales beløbet fratrukket betaling for første kvartal.

 

Kompetencefonden

Kompetencefonden giver støtte til kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder ansat i staten for at gøre statens medarbejdere dygtigere. Kompetencefonden kan bruges til betaling af kursus- og uddannelsesafgifter, vikarlønninger, undervisningsmaterialer etc. Alle medarbejdere, der er omfattet af overenskomstaftalen mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), kan som udgangspunkt få støtte fra Kompetencefonden.
Læs mere om kompetencefonden og ansøg her.

 

Bruttolønsordning

Bruttolønsordning er en måde selv at betale sin uddannelse skattefrit. Det betyder at din arbejdsgiver betaler dine udgifter til din psykoterapeut uddannelse og efterfølgende fratrækker beløbet i din bruttoløn, f.eks. fordelt over 12 månedslønninger. På den måde får du en væsentlig skattebesparelse.
Uddannelsen behøves ikke at have relevans for arbejdet hos din nuværende arbejdsgiver.

 • Du kan skattefrit få betalt udgifter til skolen og deltagerbetaling.
 • Udgifter til bøger, som indgår i pensum, og andet uddannelsesmateriale er skattefrit.
 • Du kan få skattefri godtgørelse for kørsel, kost og logi, hvis du ikke går ned i løn for at få det.
 • Det er arbejdsgiver der rent praktisk foretager betalingen af uddannelsesgebyret.

Aftalen om bruttolønsordningen indgås direkte mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Den konkrete økonomi vil i hvert enkelt tilfælde bl.a. afhænge af ens marginalskatteprocent, studiegebyrets størrelse, fordelingen mellem parterne og over hvor lang tid studiegebyret fordeles. Under alle omstændigheder bør man kontakte sin lokale skattemyndighed for råd og vejledning.
Læs mere her hos SKAT om ”Den juridiske vejledning”.