Uddannelser >    KD-Psykoterapeut >

IR Journal

Hos KD Praksis benytter vi et online GDPR godkendt journal og målesystem under hele uddannelsen.

Hvad er IR Journal og hvad bruges det til på uddannelsen?
IR Journal er en forkortelse af ”Indsats-Resultat Journal”. Dette online baserede IT-system er udviklet af KD Praksis og er godkendt af Datatilsynet til at lagre personfølsomme oplysninger. Systemet anvendes til to formål for de studerende der uddanner sig til KD Psykoterapeut.

 1. De studerende foretager journalføring og dokumentation for sessioner gennemført med klientforløb på overbygningen.
 2. Undervisere dokumenterer trivselssamtaler samt de personlige resultater af den årlige Neuroaffektive analyse for hver studerende gennem hele uddannelsen.

Hver studerende får eget login til journalsystemet i rollen som behandler. Her opretter den studerende/behandler egne klienter og forløb med disse, hvor den studerende dokumenterer sit terapeutiske arbejde. Til hvert klientforløb kan der registreres en række data, som i oversigtsform er

 • Personoplysninger
 • Samtykke
 • Definition af målemetode samt opfølgning på effekt
 • Hver enkelt session registreres med dato og indhold i form af fri tekst, upload af filer, billeder mm. knyttet til session og klientforløb. De studerende arbejder her med dokumentationaf f.eks.
  • Terapeutiske overvejelser og interventioner
  • Rammesætning
  • Fokuspunkter i terapien for både klient og terapeut
 • Udskrift af samlet journalnotat

Udover at være et online GDPR-godkendt journal-system til brug for digital lagring af klientforløb er der tilknyttet et modul til måling. Det betyder at en behandler kan definere en til flere målemetoder der ønskes anvendt før, under og efter klientforløbet. En målemetode kan defineres frit med et vilkårligt antal måletemaer, der måles værdier på til selvvalgte tidspunkter i klientforløbet. Eksempler på målinger en behandler vil ønske at definere kan være:

 • Stresstest
 • HRV – Heart Rate Variability
 • Neuroaffektiv analyse score
 • mm.

Opsætning af målemetode i IR Journal foregår i disse trin:

 1. Definition af målemetode
  • Titel + beskrivelse på målemetode
  • Definér måling med interval og decimaler
  • Definer opsætning af intention/mål
  • Definer evt. temaer/tilstande der måles løbende på
 2. Specifikation af opfølgning
  • Definer automatisk opfølgning på sms og/eller mail
  • Definer antal dage ml. forløb afslutning og opfølgning
  • Definer evt. gentagelse af opfølgning efter x dage

For anvendelse af IR Journal som behandler indgår hver enkelt studerende en databehandler-aftale med dataejer KD Praksis ApS. Dette er i overensstemmelse med gældende GDPR-lovgivning.