Uddannelser >    KD-Psykoterapeut >

Undervisere

Hos KD Praksis ønsker vi en høj faglighed. På den baggrund ønsker vi ikke en struktur med et fast lærerkollegie, hvor man fordeler de teoretiske emner imellem sig og måske risikerer, at nogen skal undervise i et emne de ikke nødvendigvis brænder så meget for.

Vi ønsker at sikre, at vores elever altid bliver undervist af undervisere som brænder for, og er stærke i netop deres fagområde.
Således er Malene og Karsten Schiøtz, udover at være ledere af uddannelsen, de eneste faste undervisere på uddannelsen.

Psykoterapeut MPF Malene Schiøtz – Læs CV her

Master i organisationspsykologi Karsten Schiøtz – Læs CV her

Derudover vil der være tilknyttet et hold af eksperter, som vi køber ind i en fast kadence, til at forestå den teoretiske undervisning indenfor specifikke emner. Det vil sige, at de samme eksperter underviser i et specifikt emne på vores første års hold. Nogle andre eksperter underviser på vores andet års hold osv. Med os som det faste bindeled.

Vi forestår selv dele af den teoretiske undervisning. Uanset hvem der varetager den teoretiske undervisning, er det intentionen, at netop den underviser er ”ekspert” på netop dette felt.

Vores moduler bygges op således at den første dag bruges til at introducere teorien for modulet. Dette gøres af en af os, eller en gæsteunderviser – alt afhængig af emnet (Se mere i modulindhold). De to efterfølgende dage bearbejdes teorien ind i en psykoterapeutisk kontekst og vi arbejder med teorien både i gruppefeltet og på individuelt plan – og kobler teori og metoder sammen.

Denne praktiske proces vil, som udgangspunkt, altid varetages af os begge. Al form for teoretisk og praktisk undervisning vil foregå under deltagelse af os begge – og med garanti altid Psykoterapeut MPF Malene Schiøtz.

Der er gæsteundervisere på ved følgende teoretiske præsentationer:

  • Den neuroaffektive udviklingspsykologi
  • Traumatologi; krop, bindevæv, organer og hjernens biokemi
  • Psykisk sygdom i en Neuroaffektiv forståelsesramme
  • Den neuroaffektive udviklingsforståelse med fokus på tilknytning og den tidlige udvikling

Censorer
KD Praksis har aftale med 2 eksterne censorer, der vil blive anvendt i de 2 eksaminer på 4. år. Begge er psykoterapeuter og har stor erfaring fra undervisning og ledelse af psykoterapeut-studerende.