Uddannelser >    KD-Psykoterapeut >

Organisation for KD Psykoterapeut uddannelse

Uddannelsen til KD-Psykoterapeut er organiseret af KD Praksis ApS og denne virksomheds ejere Malene & Karsten Schiøtz. De blå og grønne enheder på nedenstående figur viser de funktioner og aktører, der er involveret i driften og afvikling af uddannelsen til KD Psykoterapeut. Den orange enhed vedrører både uddannelsen til KD Psykoterapeut samt øvrige uddannelser og ydelser i KD Praksis ApS.

Ledelsen af uddannelsen udgøres af uddannelsens hovedkræfter Malene & Karsten Schiøtz, der også er ejere af virksomheden KD Praksis ApS. Opgaverne er organiseret, som det fremgår af ovenstående diagram. Alle opgaver der forudsætter en psykoterapeutisk uddannelse varetages af psykoterapeut MPF Malene Schiøtz. Alle øvrige opgaver varetages som angivet i diagrammet i et fællesskab af Malene og Karsten Schiøtz.


Malene Schiøtz

Se CV
Malene er psykoterapeut MPF fra PUC i 2016 med mange andre relevante terapeut-uddannelser i bagagen. Malenes faglige motivation og overbevisning er at udvikling sker i kontakt. Det har Malene meget erfaring med i 1-til-1 arbejde med klienter i form af både børn og voksne. Malenes drøm har i mange år været at komme bredere ud med sin viden og sine praktiske erfaringer. Denne nye uddannelse til KerneDynamisk Psykoterapeut er et naturligt næste faglige skridt for Malene.

 

 

På uddannelsen varetager Malene flere forskellige funktioner, idet hun er

  • i ledelsen og kursusrådet med Karsten
  • Studie- og erhvervsvejleder
  • Uddannelsesansvarlig
  • Intern underviser


Karsten Schiøtz

Se CV
Karsten er cand scient og senere master i organisationspsykologi fra RUC. Herudover har Karsten meget anden relevant efteruddannelse. Siden 2008 har Karsten særligt været optaget af at arbejde med teknikker der kan afhjælpe traumer, frys-tilstande og følelsesmæssige overreaktioner hos både børn og voksne.

Praktiske og meget effektive teknikker har været hovedindholdet i en særlig coach uddannelse udbudt af Karsten. Det er netop ønsket om udbredelsen af disse teknikker tilsammen med Malenes drøm om at tilbyde en helt særlig psykoterapeut uddannelse, der her mødes i et højere formål.

 

På uddannelsen varetager Karsten flere forskellige funktioner, idet han er

  • i ledelsen og kursusrådet med Malene
  • Ansvarlig for Administration
  • Ansvarlig for kommunikation og markedsføring
  • Intern underviser

Den adm. funktion varetages af Karsten Schiøtz, der også har ansvaret for udviklingen af de IT-støttesystemer, der anvendes som intranet for kursister og undervisere (IR Portal) og det journal- og målesystem, der anvendes til dokumentation af selvevaluering og de studerendes træning i klientforløb (IR Journal).

Studie- og erhvervsvejlederrollen varetages af psykoterapeut MPF Malene Schiøtz. Se ”Bilag 11d-e – Organisation og Ledelse”

Uddannelsesansvarlig er psykoterapeut MPF Malene Schiøtz. Malene er medlem af Dansk Psykoterapeut Forening og er færdiguddannet ved psykoterapeutisk uddannelsescenter i 2016.

Kursusrådet er bemandet af Malene og Karsten Schiøtz, der repræsenterer Ledelse og Uddannelses ansvarlig. De øvrige poster er ved at blive bemandet med en studerende, en ekstern underviser og en supervisor. Kursusrådets opgave er løbende at planlægge og følge op på uddannelsen. Der afholdes møde i kursusrådet 1-2 gange årligt.