Uddannelser >    KD-Psykoterapeut >

Litteratur

I starten af hvert studieår får den studerende udleveret en bogpakke, som indeholder alle de grundbøger som benyttes det pågældende studieår – op på uddannelsen generelt.

 Disse bogpakker er inkluderet i uddannelsesprisen.

 Bütow, Katrine og Fabricius, Kirstine (2015): Styr(K) kommunikationen – med metakommunikative redskaber, Samfundslitteratur

 Church, Dawson (2019): Dine geniale gener – om epigenetik og bevidsthedens biologi, Frog &Toad Publishing, 3. udgave

 Gray , Anne (2019): Den terapeutiske ramme, Hans Reitzels forlag

 Grønkjær, Peter (2010): Jungs analytiske Psykologi, Hans Reitzels Forlag, 3. udgave

 Hart, Susan: 

  • Hjerne, samhørighed, personlighed, Hans Reitzels Forlag (2006)
  • Betydningen af samhørighed, Hans Reitzels Forlag (2006)
  • Neuroaffektiv Psykoterapi med voksne, Hans Reitzels forlag (2012)

Hvid, Tove (1990): Kroppens fortællinger, Specialtrykkeriet Viborg

Levine, Peter (2012): Den tavse stemme, Hans Reitzels Forlag

Sander, Gitte (2016): Grib kærligheden – parforholdets psykologi i praksis, Gyldendal

Schiøtz, Karsten (2020): Den Kernedynamiske proces, Kompendie

Schiøtz, Malene (2019): 

  • Imagoterapi, kompendie
  • Krops- og åndedrætsøvelser

Servan-Schreiber, David (2018): Behandling af stress, angst og depression uden medicin og terapi,  Gyldendal

Severinsen, Stig Åvall (2009): Træk vejret – mere energi, mindre stress, Gyldendal

Lars Sørensen: 

  • Særpræg, særhed, sygdom, Integrativ Psykoterapi (2015)
  • Skam, medført og tillært, Hans Reitzels Forlag (2013)

Wennerberg, Tor (2015): Selv og Sammen, Dansk Psykologisk Forlag

Weeke, Ulla Rung (2018): At danse med nervesystemet, Skriveforlaget