Uddannelser >    KD-Psykoterapeut >

Mål & Indhold

– en transformerende psykoterapeut uddannelse

KerneDynamisk Praksis tilbyder fra efteråret 2021 en helt ny 4-årig neuroaffektiv psykoterapeutuddannelse i vores fantastiske rammer i Vordingborg centrum. Uddannelsen er certificeret af ”Dansk Psykoterapeut Forening” i juni 2021.
KD Praksis´ psykoterapeutuddannelse henvender sig til mennesker som er optaget af egne og/eller at facilitere andres udviklingsprocesser. Det kan være mennesker, som ønsker en neuroaffektiv vinkel på deres personlige udviklingsproces eller på deres faglige arbejde med andre menneskers personlige udvikling. Dette være sig som selvstændig psykoterapeut eller tilsvarende behandler. Enten som en del af en privat eller en offentlig virksomhed.

Målet med uddannelsen

Målet med vores uddannelse er at skabe en 4-årig terapeutuddannelse, der integrerer alle aspekter af den Neuroaffektive udviklingspsykologi, og forbinder dem i en kognitiv -, kropslig – og sansemæssig forståelsesramme.
Det er en uddannelse, der giver de studerende en høj faglighed og en vifte af effektive metoder og tilgange til at hjælpe mennesker til heling.

Hos KerneDynamisk Praksis bestræber vi os på, at vi i vores psykoterapeutiske metoder får tydeliggjort den dynamik og bevægelse, som ligger i at enhver tilgår og er i en terapeutisk proces på netop den måde der fungerer bedst for dem i den givne situation. Det vil sige, at de studerende bliver bevidste om indikationer og kontraindikationer for den valgte metode og kan således støtte deres klienter så optimalt som muligt, i både tilgang, tempo og dosering.
Vores Undervisere tilstræber i deres interaktion med de studerende at være rollemodeller mht. adfærd, kommunikation og faglig fleksibilitet i henhold til både tilgang og metode.

Tilmeld dig INFOMØDE

Indhold

Vi har mange års erfaring indenfor feltet. De år har vi brugt til at skabe os et højt niveau af faglighed. Noget af det som vi har brugt rigtig meget tid på, er at fordybe os i de forskellige teorier, metoder og teknikker, som findes indenfor psykologien, for at undersøge hvad der giver mening for os, i vores virke.
Igennem vores egen faglige og menneskelige udvikling har vi begge været optaget af sammenhænge mellem traumer og adfærd, mellem adfærd og reaktioner, mellem psyken og kroppen og mellem fortællinger og virkelighed – den objektive og den konstruerede. Den dynamik der opstår i sammenhænge, er den dynamik der skaber menneskelig udvikling. Det gælder både de små og nære sammenhænge og de store og perifere sammenhænge.
For os er det derfor indlysende at vores teoretiske fundament er et fundament netop bestående af sammenhænge.
Vores uddannelse er teoretisk funderet i Den neuroaffektive udviklingspsykologi. Det vil sige forståelsen af den treenige hjernes funktioner og opbygning og de fantastiske og relevante sammenhænge der er både neurologisk og biokemisk i vores krop.

Derfor ser vores teoretiske fundament således ud:

Den neuroaffektive udviklingspsykologi

  • Neurobiologien, forståelsen af den treenige hjernes funktioner og opbygning og de fantastiske og relevante sammenhænge der er både neurologisk og biokemisk i vores krop.
  • Epigenetik og Embryologi, forståelsen af hvordan vores DNA og miljø påvirker vores udvikling, både mentalt og kropsligt, fra vi er et embryo og op gennem hele vores liv. En fascinerende viden om hvordan tilstande i og omkring en mor løber mellem hende og hendes embryo/foster og således bliver båret med videre i et barns liv som sagte eller usagte sandheder, der kan blive til virkeligheder.
  • Psykosomatik og Traumatologi, forståelsen af hvordan traumer påføres, viderebringes og lagres i bindevæv, organer og i kroppen som helhed. De fysiske udtryk – og i særdeleshed; hvordan disse traumer opløses.
  • METAsundhed, læren om de naturlige biologiske processer, som har udviklet sig gennem millioner af år. En analysemodel til, hvordan sygdom og helbredelse kan forstås og som inspirationskilde der passer ind i vores holistiske forståelse af krop og sind.
  • Udviklingspsykologi, en teori som handler om menneskets udvikling fra fødsel til død. Vores fokus vil primært være på, tilknytning, følelsesmæssig udvikling og identitetsdannelse. Forståelsen af, hvordan vores tidlige udvikling af disse områder, kommer til udtryk i vores verdensforståelse og vores tilgang til nære og fjerne relationer.

Vores tilgang hos KerneDynamisk Praksis er at tilstande; kropslige og mentale ikke er absolutter og at mennesket ikke er skabt til at bære på traumer, angsttilstande, somatiske udfordringer o. lign. Men at vi er skabt til at kunne opløse og slippe disse tilstande og komme hele videre.
Vores menneskesyn og vores livsfilosofi er ganske enkel: Livet skal føles så godt som muligt – for alle!

 

 

Hvorfor bliver jeg ved at reagere uhensigtsmæssigt – og hvad kan jeg gøre ved det?

Menneskers historie er vigtig, på godt og ondt, den skaber både indsigt og selvforståelse. Men det er det den er: en historie. En fortælling om noget oplevet. Mange mennesker oplever, at få forskellige reaktioner, både følelsesmæssige og kropslige, mange år efter en fortælling/historie er oplevet.
Vores erfaring er, at det er fordi den oplevelse stadigvæk er aktiv i nogle lag af kroppens væv. Oftest handler det om, at vi i bearbejdningsprocessen ikke har fået arbejdet helt ind til kernen, men er stoppet der i processen hvor ”nu går det meget godt”. Og det efterlader en rest af noget uforløst.
Mennesker har ofte en forståelse af at når noget udfordrende skal ”forløses” så bliver det voldsomt og eksplosivt. Det er ikke vores erfaring.
Det interessante er at kroppen kan rigtig meget på egen hånd, når vi giver os selv plads til at gå med den.
At arbejde kernedynamisk i det terapeutiske rum betyder for os, at man er i stand til at bevæge sig dynamisk imellem de forskellige niveauer i den treenige hjerne.
At man hele tiden holder fokus på kerneproblematikken, dvs. at vi hele tiden er undersøgende på hvad der ”ligger til grund” – og vigtigst af alt: at der i processen hele tiden er en holistisk tilgang og forståelse. Således undgår vi symptombehandling og samtidig inviterer kroppen ind, som et vigtigt talerør for alle de ordløse processer som opstår hos og imellem mennesker.

Hvis disse fine og sårbare processer bliver forceret, vil det blot aktivere kroppens selvbeskyttelsesstrategier, og så sker der ingen udvikling. For os er ”dosering” og ”optimal frustration” derfor meget vigtige forståelsesbegreber i det personlige udviklingsarbejde.
Dette er vores indgangsvinkel til arbejdet med menneskelig udvikling, og vil således være en integreret del af vores uddannelse i alt hvad vi tilgår.