Uddannelser >    KD-Psykoterapeut >

Studiebeskrivelse

Studiebeskrivelsen for uddannelse til KerneDynamisk Psykoterapeut er beskrevet i 2 dokumenter afhængig om du ønsker weekendhold eller hverdagshold. Klik på et af nedenstående link-knapper og få adgang til hele studiebeskrivelsen beskrevet i pdf-fil.

Du kan også blive endnu klogere og tilmelde dig et INFO-møde: 

Tilmeld dig INFOMØDE

Studiebeskrivelsen findes herunder i 2 versioner til hhv. weekendhold og hverdagshold. Siderne 1-14 er identiske i de 2 dokumenter og siderne 15-20 er forskellige, da de beskriver hvordan det faglige indhold er fordelt på moduler. Dette er fordi, der er 7 moduler på weekendhold og 11 moduler på hverdagshold.

Hver knap bringer dig videre til en pdf-fil på 22 sider du kan bladre i og gemme eller printe ud, alt afhængig af hvad du har behov for.