Uddannelser >    KD-Psykoterapeut >

Værdier

Vores værdigrundlag er baseret på forståelsen af det hele menneske. Vores psykoterapeutiske praksis har afsæt i det holistiske menneskesyn. En dyb respekt og forståelse for sammenhængen mellem krop og sind og vigtigheden deraf i psykoterapeutisk behandling.
Hos KerneDynamisk Praksis arbejder og underviser vi ud fra en række grundværdier:

 • Kvalitet
  • Høj faglighed
 • Respekt
  • Ydmyghed i ejerskabet for processen
  • Ordentlighed
  • Tilpas dosering
 • Åbenhed
  • Glæde
  • Nysgerrighed
 • Udvikling
  • Risikovillighed
  • Mod til forandring

Disse værdier kommer til udtryk i den måde vi underviser og faciliterer udviklingsprocesser på. 

Her er eksempler på hvordan vi udlever vores værdier:

Kvalitet

 • Vi inddrager faglige eksperter i undervisningen i det anvendte teorigrundlag i de valgte hovedområder.
 • Vores forplejning er sund og økologisk hele vejen rundt.
 • Vi støtter vores studerende i at opnå så optimale udviklingsprocesser som muligt, før deres afsluttende eksamen hos os.

Respekt

 • Vi møder vores kursister og klienter der hvor de er, og arbejder videre derfra i en proces hvor timing og udviklingstrin passer til det enkelte individ

Åbenhed

 • I vores tilgang til klienter, studerende og vores medmennesker generelt har vi en dybt forankret forståelse af at alle mennesker er forskellige, og er nødt til at tage deres næste udviklingsskridt netop derfra hvor de står hver især. Hvad den enkelte har brug for, for at tage det skridt er helt individuelt og kræver tilpas støtte og dosering. Vi vil forvente af vores studerende, at de omfavner den samme rummelighed.
 • Gennemsigtighed og rene linjer er en dybt forankret del af vores værdisæt, både privat og fagligt. Vi tror på, at det er nødvendigt at verbalisere de, til tider svære og ordløse tilstande som opstår mellem mennesker. Når blot dette gøres nænsomt og respektfuldt.

Udvikling

 • Vi bidrager til udvikling og forandring ved at følge det, som vi oplever, er en naturlig vej til psykologisk og mental heling. Denne vej består af fine og subtile kropslige processer som løber i kontakt. Og de er beskrevet af videnskabelige eksperter på mange forskellige måder og med forskellige faglige vinkler og sammenbundet bliver det til den neuroaffektive udviklingspsykologi.
  Disse processer har forskellige metodeudtryk. Vores mangeårige erfaringer med hvad der virker, giver os mod til at uddanne andre til at gå ud i verden og benytte samme effektive metoder.

Med forankring i teorien om kroppens og psykens udvikling fordyber vi os i metoder og interventionsmuligheder, som tilgodeser den teoretiske viden om netop denne udvikling og som inkluderer og tager hensyn til det hele menneske.

Etik

Hos KD Praksis kan de studerende forvente, at de vil blive mødt respektfuldt af ansvarlige og engagerede undervisere.
De studerende kan forvente, at undervisere hos KD Praksis overholder deres tavshedspligt, og at underviserne ikke bringer sig selv i et afhængighedsforhold til de studerende på nogen måde.

De studerende kan forvente, at de undervisere som de møder hos KD Praksis er veluddannede og holder sig opdateret indenfor deres fagområde. At de modtager regelmæssigt supervision, og har styr på deres selvagens – og således kvalitetssikrer deres undervisning.
Hos KD Praksis forventer vi af de studerende, at alle forhold, som på den ene eller anden måde, ikke overholder vores etiske regler, bringes for ledelsen. Ledelsen vi således tage sig retmæssigt af sådanne eventuelle sager. Ydermere er det et krav, at alle undervisere som er tilknyttet KD Praksis, efterlever Dansk Psykoterapeutforenings etikregler, og de etiske regler gældende for European Association for Psychoterapy.

Det er et krav, at alle studerende hos KD Praksis overholder den tavshedspligt, som de pålægges i forbindelse med optagelsen på studiet. Således vil alle studerende, som en del af deres kontrakt, skrive under på at de forpligter sig til at overholde tavshedspligten, og at de ikke videregiver personlige oplysninger om tredjepart, og dette omfatter også partner, venskaber osv.
Ledelsen, undervisere og alle som er tilknyttet KD Praksis forholder sig til og tilslutter sig Dansk Psykoterapeutforenings etikregler for udførelse af psykoterapi samt følger de etiske regler for uddannelsessteder, som er opsat af Dansk Psykoterapeutforening. Se mere her.